Geen geld om mee te doen? Jeugdfonds Sport & Cultuur

JSCSport en cultuur is leuk en belangrijk! Maar als er thuis te weinig geld voor is, kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Een kind dat lekker in zijn vel zit, presteert beter!

Te weinig geld?

Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. We betalen de contributie/lesgeld en als het budget het toelaat, attributen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Zo kan een kind meedoen!

Ouders kunnen zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, of loop binnen bij de vrijwilligers van de Papierwinkel. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.

Bijdrage aanvragen

Wilt u een bijdrage aanvragen? Dan kunt u terecht bij onze intermediairs van de Papierwinkel.

Bekijk de volledige folder van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.