Feestelijke ondertekening Participatieverklaring door statushouders

Vijftien Syrische statushouders uit Kaag en Braassem hebben zaterdag 28 juli de Participatieverklaring ondertekend. Hiermee geven zij aan de Nederlandse normen en waarden te respecteren en beloven zij hun best te zullen doen een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Hoewel de participatieverklaringstraject een verplicht onderdeel is van de inburgering, waren de statushouders trots op hun officiële document van “meedoen aan de Nederlandse maatschappij.” “Het is een feestje waard”, zo omschreef één van de Syrische deelnemers de ondertekening.

Om de Nederlandse kernwaarden te kunnen respecteren, moet je natuurlijk wel weten welke dat zijn en waar ze voor staan. Daarom volgden de statushouders voorafgaand aan de ondertekening een 4-daags interactief traject van De Driemaster. In dit traject leerden ze dat vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit de belangrijkste waarden zijn in de Nederlandse samenleving.

Participatieverklaring juli 2018

De statushouders samen met burgemeester Marina van der Velde-Menting

Waar de meeste deelnemers de eerste dag wat bedeesd binnen kwamen, bloeiden ze al snel op. De eerste dag bezochten ze de Werkplaats om de Hoek in Oud Ade en mochten ze binnen kijken bij een echte Nederlandse woonboot. Het bezoek van de (vrouwelijke) wijkagent was in het begin even spannend voor sommigen, maar na afloop wilden ze om de beurt met haar op de foto.

Luchtige en serieuzere onderwerpen wisselden elkaar in vlot tempo af tijdens de cursus. Zo waren er discussies over waarom je eerst naar de huisarts moet voordat je een medicijnrecept voor de apotheek krijgt, maar werden er ook foto’s van het koningspaar Willem-Alexander en Maxima vertoond. Die bleken allang bekend bij de deelnemers en zeer populair.

Participeren betekent meedoen en al snel bleek dat de groep statushouders eigenlijk niks liever wil dan juist dat: meedoen, erbij horen, jezelf nuttig maken. Soms worstelen ze nog met vooroordelen van Nederlanders richting ‘buitenlanders’, soms ook met hun eigen vooroordelen richting Nederlanders. Daarom werd tijdens de training uitgebreid stil gestaan bij hoe ze misverstanden kunnen voorkomen, conflicten kunnen oplossen en contact kunnen maken met de mensen in hun buurt.

Participatieverklaring juli 2018_1

Wethouder Petra van der Wereld-Verkerk overhandigt de Participatieverklaring

Tijdens verschillende opdrachten werden de statushouders aangemoedigd alvast na te denken over wat voor soort vrijwilligerswerk ze zouden willen doen en welke stappen ze kunnen nemen om uiteindelijk ook betaald werk te kunnen gaan doen. Het ondertekenen van de participatieverklaring is meteen de start van het individuele traject. Hierbij begeleiden Trajectbegeleiders van De Driemaster de statushouders negen maanden lang bij het zoeken van vrijwilligerswerk en/of betaald werk.

Bekijk alle foto's op onze Facebookpagina @DeDriemasterKaagenBraassem