Driemaster start met aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling voor vrijwilligers

floor van den bergIn Kaag en Braassem zijn veel verschillende vrijwilligersverenigingen actief. Vrijwilligers van deze verenigingen werken met kinderen en volwassenen. Soms maakt een vrijwilliger zich zorgen of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is belangrijk dat een vrijwilliger met deze zorgen bij iemand terecht kan. Dit kan bij het bestuur of bij een speciale aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Floor van den Berg neemt namens De Driemaster deze rol op zich voor verenigingen die geen eigen aandachtsfunctionaris hebben.

Mensen die een probleem hebben of in een lastige situatie zitten, vinden het vaak moeilijk om hulp te vragen. Daarom is signalering door mensen in hun omgeving belangrijk om hulp te kunnen bieden. Vaak weten vrijwilligers echter niet zo goed wat ze moeten doen met hun vermoedens. Een aandachtsfunctionaris helpt daarbij: ze bespreekt de vermoedens en denkt mee over eventuele vervolgstappen. Ook kan de aandachtsfunctionaris doorverwijzen naar de juiste instantie. Omdat het niet voor iedere organisatie haalbaar is om zijn eigen aandachtsfunctionaris aan te stellen, neemt Floor van den Berg deze rol op zich voor vrijwilligersverenigingen in Kaag en Braassem.

Floor van den Berg is voor veel verenigingen al een bekende. Ze werkt voor De Driemaster als coördinator bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Kaag en Braassem. Daarnaast geeft zij de training “in veilige handen”, over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen verenigen. De training is gericht op vrijwilligersverenigingen die werken met minderjarigen. In 2015 zal deze training meerdere keren gegeven worden. Vrijwilligersverenigingen ontvangen deze week uitgebreide informatie over de rol van aandachtsfunctionaris.

Naast haar rol als aandachtsfunctionaris voor De Driemaster, is Floor van den Berg ook vertrouwenspersoon voor vrijwilligersorganisaties in Kaag en Braassem. Wanneer vrijwilligers zelf in een vervelende situatie zitten, kunnen ze contact met Floor opnemen om hun zorgen te bespreken. Dit geldt vooral voor vrijwilligers van verenigingen die geen eigen vertrouwenspersoon hebben.

Floor van den Berg is te bereiken via 06-52415477 of f.vandenberg@kwadraad.nl.

Meer informatie over hoe om te gaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld, vindt u op: http://www.vooreenveiligthuis.nl/