Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.

Mantelzorgconsulent

De mantelzorgconsulent geeft advies en ondersteuning en biedt een luisterend oor aan mantelzorgers van alle leeftijden en in verschillende situaties. U zorgt voor uw partner, ouder, kind of vriend. Vanwege de relatie nam u waarschijnlijk als vanzelfsprekend de zorgtaak op u.

Hoe uw zorgsituatie ook is, als mantelzorger komt er veel op u af. Het kost tijd en energie om de zorg af te stemmen en praktische zaken te regelen. Intussen probeert u zelf in balans te blijven. De mantelzorgconsulent ondersteunt u hierbij. Soms kunt u door de inzet van een vrijwilliger even op adem komen.

 

Mantelzorgcompliment

De gemeente heeft veel waardering voor mantelzorgers. Daarom heeft de gemeente een ‘mantelzorgwaardering’ in het leven geroepen, vergelijkbaar met het landelijke mantelzorgcompliment dat per 2015 is afgeschaft. Bent u een inwoner die langdurig en intensief zorg ontvangt van een mantelzorger? Dan kunt u één keer per jaar een bedrag van € 100 aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente. U kunt zelf bepalen hoe u de waardering aan uw mantelzorger geeft: het geldbedrag geven, een avondje uit aanbieden of meerdere keren per jaar een bloemetje kopen.

Zo vraagt u het aan
U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen bij het Wmo Loket van de gemeente. Dit kan telefonisch of door een bezoek aan het Wmo Loket in het gemeentehuis. Het Wmo Loket onderzoekt of u in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering. Zo onderzoeken zij bijvoorbeeld of uw mantelzorger u inderdaad lange tijd bij zeer veel activiteiten ondersteunt of u verzorgt.

U kunt het Wmo Loket bereiken via telefoonnummer 071-3327272 of u kunt een afspraak maken bij het Wmo Loket via het afsprakenformulier. Dit formulier opent in een nieuw venster.

 

Heeft u vragen of wilt u advies over mantelzorgondersteuning?

Bel mantelzorgpunt van De Driemaster: 0172-427500

Contactpersoon:
Wendy Nederend
Telefoon: 06-46897920
E-mail: w.nederend@dedriemaster.nu

Thécla Ammerlaan
Mobiel: 06-18249166
E-mail: t.ammerlaan@dedriemaster.nu