Dementievriendelijk samenleven

Het aantal ouderen in Kaag en Braassem stijgt en neemt ook het aantal mensen met dementie toe. Daarom is de gemeente vorig jaar begonnen met het project ‘Kaag en Braassem als dementievriendelijke gemeente’. Het voornaamste doel: zoveel mogelijk mensen dementie-minded maken.

Ruim een jaar geleden gaf wethouder Floris Schoonderwoerd de aftrap voor de verbetering van Kaag en Braassem als dementievriendelijke gemeente. De grote vraag: hoe gaan we dit aanpakken? Er werd een plan opgesteld en De Driemaster mocht de plannen gaan uitvoeren. Eén van de initiatieven in 2015 is het organiseren van een symposium, om het onderwerp onder de aandacht te brengen en mensen te motiveren en inspireren.

Behoefte aan informatie

Aleid van der Meer, projectleider van het symposium, vertelt: ‘Het is belangrijk om mensen over dementie te informeren: niet alleen de mantelzorgers en mensen die al met dementie te maken hebben, maar ook iedereen daaromheen. Wat doe je als je iets aan iemand merkt? Welke actie moet je ondernemen? Die informatie is heel belangrijk.’ Thécla Ammerlaan is mantel­zorgconsulent bij De Driemaster: ‘Dit jaar heeft een werkgroep, op verzoek van de gemeente Kaag en Braassem en Nieuw­koop, twee Alzheimer informatieavonden georganiseerd. De gemeente wilde de behoefte hiervoor weleens inventarise­ren. De opkomst was enorm. We gaan nu kijken naar de mogelijkheden voor een Alzheimer-café.’

Maak hun wereld groter

De ontwikkeling naar een dementievrien­delijke gemeente is belangrijk, vindt ook Aleid. ‘Mensen moeten zo lang mogelijk in de samenleving kunnen blijven participe­ren.’ De wereld van iemand met Alzheimer hóeft niet opeens heel klein te worden, meent Thécla. ‘Haal bijvoorbeeld iemand op om mee naar yoga te gaan. Zo kan diegene nog enigszins meedraaien in de maatschappij. Het wereldje van demente­renden wordt net zo klein als dat we het met elkaar maken.’ Een ander mooi stre­ven is het trainen van personeel van win­kels en bedrijven. Thécla: ‘Als iemand voor de vijfde keer drie broden komt halen bij de bakker, dan zou het fijn zijn dat de bak­ker weet hoe hij daarop moet reageren. Bewustwording en betrokkenheid is waar we naartoe moeten in de gemeente.’

Taboe doorbreken

Door gebrek aan kennis rust er nog een ta­boe op dementie. Aleid: ‘Dementie is een ziekte. Mensen met dementie blijven wel mensen. Door het symposium hopen we mensen bewuster te maken van de demen­tie. Het doel is dan ook om nieuwe initia­tieven te bedenken en deze met elkaar te gaan oppakken en opzetten.’ Behalve informeren wordt er binnen de gemeente al meer gedaan om van Kaag en Braassem een dementievriendelijke gemeente te maken. Aleid: ‘Zo heeft de mantelzorger een zware zorgtaak. Geluk­kig zijn er nu ook al organisaties, zoals het Ontmoetingscentrum Dementie, waar mensen met dementie kunnen meedoen aan activiteiten. Ook is er in de gemeente al mantelzorgondersteuning.’ Thécla weet hier veel van af: ‘Zo organiseren we het mantelzorgcafé en kunnen we vrijwilligers inzetten om de taken van de mantelzorger even over te nemen.’

Samenwerken

Het uitvoeren van alle initiatieven gebeurt in samenwerking met Alzheimer Nederland. Irma Alfrink, afdelingsbestuur Zuid-Holland Noord: ‘Wij ondersteunen de lokale initia­tieven door informatie en kennis te delen, onder andere via de website van Alzheimer Nederland. Dat het onderwerp aandacht krijgt is su­perbelangrijk.’ Haar collega Ed Heijnen voegt toe: ‘Eén van onze speerpunten is onderzoe­ken hoe je dementie kunt genezen. In 2014 waren er 365 mensen met dementie in Kaag en Braassem. Als er nu niets verandert, dan gaan we in 2040 richting een verdubbeling van dat aantal. En die mensen wonen wel gewoon naast ons. Daarom is het zo belang­rijk om de discussie op gang te brengen.’

 

Bron: Hier in de Regio