DE ACADEMIE

Kaag en Braassem

DE ACADEMIE is het (digitale) platform waar alle vrijwilligers, organisaties die met vrijwilligers werken en overige inwoners van Kaag en Braassem terecht kunnen voor workshops en trainingen (ook online) met een maatschappelijk thema. Het platform plaatst hierop eigen aanbod van workshops en trainingen, maar ook het aanbod van andere organisaties en inwoners is hierop te vinden. Het aanbod van De Academie is gevarieerd en overwegend gratis.

Coördinatoren van DE ACADEMIE:
Frederike Schüller: f.schuller@dedriemaster.nu
Soad Bounecoup: s.bounecoup@tomindebuurt.nl

Workshop/training volgen
Krijg meer kennis, leer nieuwe vaardigheden, ontmoet andere mensen en wissel ervaringen uit.Van een training Positief coachen voor sportvrijwilligers tot een infoavond over diabetes. Lijkt het je leuk om trainingen te volgen, maak een keuze uit ons najaarsaanbod 2021.

Workshop/training aanbieden
Wil je je kennis delen en een workshop/training aanbieden die interessant is voor vrijwilligers/inwoners van Kaag & Braassem? Of geeft je organisatie trainingen en zijn er nog plaatsen over? Bied je workshop/training aan via de coördinator f.schuller@dedriemaster.nu

2021 AANBOD WORKSHOPS/TRAININGEN, AANMELDEN EN INFO

Frederike Schüller
f.schuller@dedriemaster.nu • 06 283 004 71 

! Aanmelden is mogelijk tot 6 dagen vóór de aanvang van de activiteit

LET OP: Aanmelden oppascursussen en hiphop in je bieb bij:
Jamie Hoogeveen • j.hoogeveen@dedriemaster.nu

ACADEMIE AANBOD NAJAAR 2021

 

 

 

Bijeenkomst Zelfzorg en ontspanning voor mantelzorgers 

Wanneer je structureel voor iemand anders zorgt, is het belangrijk voldoende aandacht en goede zorg aan jezelf te besteden. In de praktijk is dit een grote uitdaging en overbelasting ligt op de loer. In drie bijeenkomsten behandelen we de thema’s: zelfzorg, energiebalans, grenzen stellen, positieve gezondheid, opkomen voor jezelf, omgaan met zorgen, ook met praktische oefeningen.

De cursus is samen met andere mantelzorgers, je ontmoet lotgenoten. Je leert te denken in mogelijkheden, hoe je je eigen gezondheid positief kunt beïnvloeden (methode Positieve Gezondheid) en hoe je je kunt opladen om vol te houden met de methode “Klein geluk voor mantelzorgers”. Je ontvangt gratis een exemplaar van deze methodiek in boekvorm.

Data/tijd:  dinsdag 5 en 19 oktober en 2 november van 10.00 – 11.30 uur

Locatie:  Centrum De Spreng, Kerkstraat 50, Oude Wetering

Door: Wendy Nederend van De Driemaster

Aanmelden:  vóór 28 september bij Wendy Nederend w.nederend@dedriemaster.nu

 

Training Positief coachen (voor sportverenigingen)

Wat heeft jouw jeugdlid nodig om lekker te kunnen sporten en mee te doen? En wat kun jij als jeugdtrainer/-coach doen om te zorgen dat jouw pupillen gemotiveerd zijn en blijven? Tijdens deze thema-avond geven we je handvatten om jouw team op een positieve en ontspannen wijze te coachen. Zodat jijzelf en jouw team nog meer plezier beleven aan je sport.

De avond wordt verzorgd door Josje Cuperus, nu werkzaam bij de Driemaster maar in een vorig leven werkzaam als buitensportinstructeur voor groepen. Zij heeft ruime ervaring in het instrueren van groepen en werken met jeugd.

Datum/tijd:  dinsdag 26 oktober van 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Centrum De Spreng, Kerkstraat 50, 2377 AV Oude Wetering

Door:  Josje Cuperus van De Driemaster

Aanmelden: vóór 18 oktober bij Frederike Schüller  f.schuller@dedriemaster.nu

 

Informatieavond
Levenstestament  Wie geeft u het vertrouwen?

Een levenstestament is een combinatie van een volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen. Een testament werkt pas als u overlijdt, maar een levenstestament werkt tijdens uw leven, op het moment dat u niet meer in staat bent om zelf te handelen. U sluit het levenstestament af bij de notaris op het moment dat u wilsbekwaam bent en houdt op deze manier zelf de regie over uw leven. Op het moment dat u wilsonbekwaam bent, neemt een rechter de beslissing wie uw zaken gaat behartigen en heeft u daarop geen invloed meer. Yvonne van der Heden vertelt en beantwoordt graag uw vragen.

Datum/tijd: dinsdag 2 november van 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Centrum De Spreng, Kerkstraat 50, 2377 AV Oude Wetering

Door: Yvonne van der Heden | Professional Organizer en Budgetcoach

Aanmelden: vóór 26 oktober bij Frederike Schüller  f.schuller@dedriemaster.nu

 

Workshop nieuwe vrijwilligers werven

Voor veel vrijwilligersorganisaties is het een terugkerend probleem: waar vinden we voldoende vrijwilligers om onze activiteiten uit te voeren? Het werven van vrijwilligers vereist een goed doordachte aanpak en kun je op verschillende manieren uitvoeren. In deze bijeenkomst staan we stil bij een goede aanpak en hoe je diverse doelgroepen het beste kunt aanspreken (jongeren, werknemers, migranten, familie-vrijwilligers  etc.). Helaas kunnen wij geen “blik” met vrijwilligers opentrekken, maar we kunnen jullie wel allerlei tips en tricks meegeven waardoor je vrijwilligers naar je toe kunt halen.  

Datum/tijd: dinsdag 9 november 2021 van 19.30 -  21.30 uur

Locatie: Centrum De Spreng, Kerkstraat 50, 2377 AV Oude Wetering

Door: Frederike Schüller (De Driemaster) en Soad Bounecoup (Tom in de buurt)

Aanmelden: vóór 3 november bij Frederike Schüller  f.schuller@dedriemaster.nu

 

WEBINAR Speedcursus Jonge Mantelzorgers

Op 10 november is het de dag van de mantelzorg en willen wij speciale aandacht vragen voor jonge mantelzorgers. Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoefte. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur. Deze jonge mantelzorgers helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Maar daarnaast maken ze zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten, en missen ze de nodige zorg en aandacht voor zichzelf.

In deze speedcursus zullen we in een notendop vertellen wat een jonge mantelzorger is, hoe je deze kan herkennen en welke stappen je vervolgens kan zetten als professional of nauw betrokkene. Wil jij ook meer te weten komen over jonge mantelzorgers en/of werk je met jonge mantelzorgers? Meld je dan aan!

Datum/tijd: dinsdag 10 november 2021 van 19.30 tot 20.30 uur

Door: Jamie Hoogeveen van De Driemaster

Deelnamelink: via Teams

Aanmelden: vóór 3 november bij Jamie Hoogeveen j.hoogeveen@participe.nu

 

Informatieavond: Tweetalig opgroeien

Kun je twee moedertalen hebben? Hoe leert een kind eigenlijk taal? Is het erg als je thuis een andere taal spreekt dan op school? Saida Yachou vertelt hoe kinderen taal leren en wat er gebeurt als een kind opgroeit met twee talen. Deze avond is voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe kinderen taal aanleren en wat volwassenen kunnen doen om ze daarbij te helpen.

Saida Yachou heeft jarenlange ervaring in opvoedondersteuning, waarbij zij zowel ouders als professionals ondersteunt. Zij is met name gespecialiseerd in het werken met tweetalig jonge kinderen en diens ouders en deelt vanavond haar kennis over taalontwikkeling bij het jonge kind.

Datum/tijd: dinsdag 23 november van 19.30 – 21.30 uur

Locatie:  Centrum De Spreng, Kerkstraat 50, 2377 AV Oude Wetering

Door:  Saïda Yachou van Kom Erbij

Aanmelden:  vóór 15 november bij Frederike Schüller  f.schuller@dedriemaster.nu

 

Infographic-academie