Zomerspelen Hoogmade

Facebook: @hoogmadezomerspelen

MAG 2019-2020

Signalen? Wat we onder andere vaak te horen krijgen van deelnemers en bezoekers is dat ze het zo fijn vinden dat Zomerspelen Hoogmade elk jaar wordt georganiseerd. Het is een ontmoetingsplek voor kinderen maar ook voor volwassenen, zo aan het einde van de zomervakantie. Des te meer reden om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de organisatie en te laten participeren in plaats van alleen te consumeren. Een deel van de kosten wordt opgebracht door sponsors in het lokale bedrijfsleven. Werving van sponsors is niet altijd eenvoudig. Bedrijven zijn niet altijd overtuigd van het maatschappelijk en commercieel nut van sponsoring.

Inzet:
Focus op inzet van ouders als vrijwilliger. Focus op inzet van tiener als vrijwilliger met als positief effect dat ook de (onverschillige) puber een waardevolle maatschappelijke bijdrage kan leveren. Daarnaast wordt het programma, zoals altijd, zodanig ingericht dat kinderen in beweging komen en gezond en (fysiek en sociaal) sportief bezig zijn. Bij de werving van sponsors willen we bedrijven zoveel mogelijk betrekken bij de organisatie, voor zover de bedrijfsactiviteit dit toe laat. Door ondernemers bij de organisatie te betrekken ontstaat meer besef van het nut van deelname. Afhankelijk van de jaarlijks wisselende aard van het programma proberen we de kennis en kunde van andere verenigingen te combineren. Betreffende vereniging kan zichzelf promoten en een nuttige bijdrage leveren aan het evenement.

Acties:
Gerichte werving van vrijwilligers onder ouders en tieners met goede communicatie waaruit blijkt dat hun bijdrage nuttig en nodig is. Sponsors waar mogelijk betrekken bij de organisatie. Inkoop van producten en diensten waar mogelijk onderbrengen bij lokale ondernemers. Inzet van sponsors zo goed mogelijk kenbaar maken aan het publiek. Bij de vaststelling van het programma wordt jaarlijks bekeken welke vereniging of club hierbij aan kan sluiten. Deze worden dan gevraagd om mee te doen.