Vereniging voor EHBO Rijpwetering / Oud Ade

Website: www.ehbokaagenbraassem.nl

Wij bieden een cursus EHBO aan voor verenigingen. Degene die aan het einde zijn diploma haalt zal zijn cursusgeld terugkrijgen (gesubsidieerd door de gemeenten) a. € 160,-. De voorwaarde die hiervoor geldt is dat diegene die de cursus doet zich hierna actief inzet voor zijn vereniging op het vlak van de EHBO. Voor ons maakt dit dat onze cursus laagdrempelig is en het levert nieuwe leden op.

Verenigingen hoeven minder vaak een beroep te doen om assistentie bij evenementen bevordert de verspreiding van gediplomeerde EHBO'ers in onze gemeenten. Gezien de gemeente veel verenigingen heeft en we daar veel tijd doorbrengen is een gediplomeerde EHBO'er bij die verenigingen eigenlijk een vereiste. Wij bieden op deze manier een laagdrempelige cursus aan waar bij goed gevolg geen kosten aan verbonden zijn. Het is eigenlijk een verkapte subsidie voor die vereniging. Het levert ons alleen maar nieuwe leden op die anders moeilijk te vinden zijn.

MAG 2019-2020

Signalen:

  • Gesprek met driemaster/ervaring van Driemaster
  • Bijeenkomst op gemeentehuis over REA-AED belang.

Inzet:

  • EHBO aan Statushouders
  • Het stimuleren van meer kennis van reanimatie onder de inwoners van Kaag en Braassem.
  • Alle EHBO verenigingen van Kaag en Braassem meer samenbrengen en gezamenlijk activiteiten doen.
  • De samenwerking aangaan met andere verenigingen buiten de EHBO verenigingen

Acties:

  • Gezamenlijk met de andere EHBO verenigingen een workshop gegeven over huis, tuin en keuken EHBO in samenwerking met de Driemaster.
  • Diverse vergaderingen houden om samenwerking te verbeteren, en samen kijken wat we nog meer gezamenlijk voor Kaag en Braassem kunnen betekenen.
  • Samen werking met ROAC over het gebruik van de acomodatie het deel nemen in de VGM commissie, het up to date houden van de aanwezige verband koffers en tassen
  • Bij diverse sport evenementen hulpverlening aan bieden en advies geven over de veiligheid bij deze evenementen