Vereniging Dorpsraad Woubrugge

Website: www.dorpsraadwoubrugge.nl

Eens had Woubrugge zijn eigen gemeentehuis en gemeentebestuur. De wethouders waren bekenden en de meeste ambtenaren waren plaatsgenoten. Zij maakten deel uit van de gemeenschap en waren daardoor vanzelfsprekend op de hoogte van wat er leefde. Inwoners liepen even het gemeentehuis binnen om informatie in te winnen.

Na de fusies, die eerst Jacobswoude en later Kaag & Braassem hebben doen ontstaan, wonen wij in een gemeente met elf kernen. Enkele daarvan, waaronder Woubrugge, zijn als ''groeikern'' aangewezen. Door de schaalvergroting is het voor de inwoners minder gemakkelijk geworden om soepel in contact te blijven met het gemeentebestuur, dat zetelt in Roelofarendsveen.

Dat brengt het risico met zich mee dat ontwikkelingen die zich in onze kern voordoen en van belang zijn voor onze inwoners soms onvoldoende aandacht krijgen van het gemeentebestuur of te laat worden gesignaleerd. Als dorpsraad zijn wij een klankbord voor wat er leeft onder de bewoners en een aanspreekpunt voor de gemeente.

1. Wij gaan als dorpsraad de verbinding zijn tussen de dorpsgemeenschap en het bestuur van de gemeente Kaag en Braassem;
2. Als bijdrage aan een leefbare omgeving hebben wij de optie om een knelpunten nota op te gaan stellen over de leefomgeving in de dorpskern Woubrugge;
3. Op punten wat veiligheid en een leefbare omgeving betreft, is er een comité die meedenkt over de verkeersveiligheid waaronder bepaalde wegen worden beoordeeld en ook wordt er meegedacht aan wat er over de vaarwegen vervoerd wordt. De dorpsraad participeert hierin; 4. Wij leveren ook een actieve bijdrage en bewustwording bij onze eigen dorpsbewoners om deel te nemen aan de actie ''prik je dorp schoon'';
5. Samenwerking met de gemeente over ideeën en onderhoud groen.