Vereniging dorpsraad Rijpwetering

Website: www.dorpsraadrijpwetering.nl

Bijdrage aan de MAG
• Groei en ontwikkeling
• Maatschappelijke betrokkenheid

De vereniging dorpsraad Rijpwetering heeft tot doel:

  • Een verbindende communicatieve tussenschakel zijn van de gemeente en de inwoners,
  • Het onderhouden van een knelpuntennota die door de leden wordt samengesteld,
  • Het bevorderen van de sociale samenhang

We willen grotere betrokkenheid van gemeente en inwoners bereiken door in goed overleg de ideeën en knelpunten te bespreken.