Vereniging Dorpsraad Kaag-Buitenkaag

Website: www.kaag-buitenkaag.nl/
Facebook: @DorpsraadKaagBuitenkaag

De Dorpsraad speelt een ''linking pin'' rol tussen de bewoners en de gemeente. Hierbij spelen leef- en woonomgeving voor de bewoners een grote rol en is de Dorpsraad de spreekbuis vanuit de bewoners richting de gemeente en vice versa. Daarnaast coördineert de DR tussen verenigingen en biedt zij een platform voor de vrijwilligers die actief zijn binnen die verenigingen.

MAG 2019-2020

Inzet:

• Verspreiden maandblad heen en weer met info over acitiviteiten en en ontwikkelingen in het dorp

• Organisatie van info avonden wanneer nodig

• 2x per een jaarvergadering voor alle inwoners

Acties:

• Organisatie nieuwjaarsreceptie en sint intocht.

• Ondersteuning Oranje comité voor het koningsfeest