Vereniging Dorpsgemeenschap Oud-Ade

Website: www.dorpsraadoudade.nl

De Vereniging Dorpsraad Oud-Ade is opgericht in 1973 voor en door de bewoners van Oud Ade. Het is een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen vanuit het dorp. Het doel is de behartiging van de belangen van het dorp naar de gemeente Kaag en Braassem toe.

In de praktijk draait het vooral om inrichting van de openbare ruimte, op peil houden van het voorzieningenniveau in het dorp, en het kweken van een hecht dorpsgevoel waardoor bewoners zich betrokken blijven voelen bij het dorpsgebeuren. De dorpsraad is nauw betrokken bij het project Quakenbosch, groepswonen voor senioren in het dorp d.m.v. nieuwbouw.

We gaan onze activiteiten uitbreiden met:

1. Aanmoedigen van bewoners om mee te helpen bij groen onderhoud van openbare ruimte;
2. Als informatieplatform voor de gemeente dienen in het dorp Oud Ade;
3. Onderzoek naar integratie van diensten en voorzieningen in de gemeente Oud Ade en Rijpwetering;
4. Dorpsschouw houden, en daarbij zaken oplossen die binnen eigen vermogen liggen en anders doorgeven aan klachtenmeldpunt van gemeente.