Vakantie Kinderweek ’77

Facebook: @VakantieKinderweekLeimuiden

MAG 2019-2020

Thema Vakantie Kinderweek 2019: Sport en spel

We willen in samenwerking met diverse verenigingen een breed scala aan diverse sporten aanbieden in de vorm van trainingen of workshops. Hierdoor komen de kinderen met diverse mogelijkheden van sport in aanraking. Na het sporten willen we de kinderen duidelijk maken hoe belangrijk het is om voldoende water te drinken en fruit te eten. Dit doen we door een flesje water en een mandarijntje aan te bieden.

Op donderdagmiddag zullen we een sportinstuif organiseren in samenwerking met diverse sportverenigingen uit Leimuiden. In het Spant kunnen de kinderen aan diverse workshops deelnemen. Veel verenigingen, ook nieuwe verenigingen, hebben aangegeven in 2019 hieraan te willen deelnemen.

Talentontwikkeling: we zorgen dat de kinderen hun creatieve talenten ontwikkelen door het maken van creatieve knutsels en het bouwen van een hut en diverse workshops op verschillende niveau’s. Afgelopen jaar hebben we dit gedaan door de kinderen een breed scala aan muziekworkshops aan te bieden. Aankomend jaar hopen we dit te doen door een breed scala aan sportworkshops te organiseren.

Ouder betrokkenheid: de ouders helpen de kinderen mee met het knutselen en het bouwen van een hut. De ouders zijn betrokken door de hele week heen, te denken valt aan de viswedstrijd.

Positief coachen: wij ondersteunen de kinderen tot het maken van de mooiste creatieve creaties en de mooiste hutten

Kwetsbare mensen: tijdens de vakantie kinderweek, hopen wij ook veel kinderen te mogen begroeten van statushoudergezinnen.

Pilot Buurbook: we zijn zeer benieuwd naar de werking hiervan. Natuurlijk doen we mee aan zo een leuk initiatief!