Toneelvereniging VIOS

Facebook: @ToneelverenigingVIOS
Website: www.viosoudade.nl

MAG 2019-2020

Bij VIOS refereren wij er graag aan dat wij ons één grote familie voelen. De openheid voor & naar anderen is groot.

Inzet:
Wij helpen onze leden zich creatief te uiten, even de problemen los te laten en te groeien in vaardigheden.

Acties:
Naar aanleiding van het lezen over Go voor jeugd denk ik dat VIOS voor sommige jeugd een goede vereniging zou zijn.

Wij hebben een jeugdafdeling die spelers opneemt vanaf groep 7, zo hopen wij de jeugd enthousiast te krijgen en wat zelfverzekerder vóór de overgang naar de middelbare school. De jongeren leren waar hun aangeboren talent ligt en wat sommige vaardigheden zijn waar ze iets harder voor moeten werken om het te ontwikkelen. De groei van vaardigheden is per repetitie te zien, evenals het opbloeiende zelfvertrouwen.

Met de VIOS leden brengen wij gezamenlijk jaarlijks meerdere voorstellingen ten tonele, met een vele verschillende (maatschappelijke) thema’s en genres.

Voor de leden van VIOS:

  • Binnen onze toneelvereniging heerst een veilige sfeer waarin alle leden de ruimte krijgen zichzelf te zijn, zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen;
  • De leden kunnen zich op creatief vlak ontwikkelen;
  • Toneel spelen zorgt voor ontspanning het even los laten van de werkelijkheid, even helemaal met iets anders bezig zijn;
  • Lid zijn van de vereniging zorgt voor sociale contacten. Wij zijn een grote familie waarin iedereen welkom is en waar voor iedereen gezorgd word.

Voor het publiek van VIOS:

  • De uitvoeringen zorgen voor een avond ontspanning, sociale contacten en creatieve/emotionele ontwikkeling.