SV ROAC

Twitter: @sv_roac
Website: www.svroac.nl

Sv ROAC zet in op diverse maatschappelijke thema's die ook plaats hebben in de MAG van de Gemeente Kaag en Braassem. Het betreft:

-Gezondheid en bewegen: naast de 'normale' sportbeoefeningsmogelijkheden heeft sv ROAC inmiddels ook een aanbod gecreëerd voor peuters en voor mensen in de leeftijdscategorie boven 55 jaar. Daarnaast biedt sv ROAC in samenwerking met Meddle een platform voor voorlichting over alcohol en drugsgebruik voor jongeren.

- Maatschappelijke betrokkenheid: sv ROAC is een vrijwilligersorganisatie. Alle leden worden geacht een bijdrage te leveren aan het functioneren van de vereniging. Daarenboven biedt sv ROAC mensen de gelegenheid samen te zijn en activiteiten uit te voeren die het mogelijk maken een voorzieningenniveau in stand te houden dat uitgebreider is dan van een sportvereniging mag worden verwacht. De exploitatie, het beheer, de verzorging en de schoonmaak van het complex inclusief Hertogshal wordt gerealiseerd door de inzet van mensen die niet meer in het arbeidsproces behoeven of kunnen participeren. Hierdoor blijven zij maatschappelijk actief en voor zover gewenst kort bij de arbeidsmarkt. Sv ROAC beseft zich ook dat zij een katalysator is binnen Oud Ade en Rijpwetering. Daar waar nodig zal zij die functie ook in de toekomst oppakken waar dat nu eventueel nog niet aan de orde is.