Stichting Woutje Brugge

Facebook: @woutje.brugge
Website: www.woutjebrugge.nl

De stichting Woutje Brugge organiseert jaarlijks in de laatste week van de zomervakantie een speelweek voor de kinderen van Woubrugge. In deze week worden dagelijks diverse activiteiten georganiseerd. Dit zijn activiteiten zoals pleingein, fietstocht, huttenbouw, kinderdans, gym, knutselen, tafeltennis, vissen en nog veel meer. Voor al deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Tevens kunnen kinderen ook hun maatschappelijke stage lopen. De speelweek is een begrip in Woubrugge voor zowel jong (de deelnemers) en oud (de vrijwilligers). Er zijn zowel sportieve als culturele onderdelen voor de kinderen.

MAG 2019-2020

Gezondheid en veilig opgroeien jeugd: Pesten / Positief coachen
Pesten is zeer actueel thema in Nederland. Woutje Brugge wil in 2019-2020 hier extra aandacht aan geven. Er zijn al omgangsregels binnen Woutje Brugge, maar positief coachen en nog duidelijker aangeven hoe we met elkaar omgaan, willen we in de speelweek extra onder de aandacht brengen.
We gaan prijzen uitreiken voor best samenwerkende Woutje deelnemer en ook voor teamleider van de week. Woutje Brugge moet staan voor samen gelijkwaardig aan elkaar. Contact met Driemaster voorafgaande aan speelweek voor advies bij bepaalde signalen/situaties.

Gezondheid en veilig opgroeien jeugd: Talentontwikkeling
Op cultuurgebied krijgen kinderen niet allemaal de kans om te ontdekken waar hun talenten liggen. Woutje Brugge wil 2019-2020 hier extra aandacht aan geven. Door schilder of kunstenaar in de speelweek deel te laten nemen met sessies om hier ook kinderen te laten ontdekken waar hun talent zit. Contact zoeken met lokale kunstenaar of hobby schilderclub.

Senioren/Ouderen: Voorkomen uitval ouderen binnen de club
Binnen Woutje Brugge is de verbinding met ouderen de laatste jaren niet gezocht. Voorstel om senior/junior Bingo te houden in Woudsoord als onderdeel van de speelweek, waarbij de ouderen samen met de kinderen het spel mee te spelen. Daarnaast wellicht de uitvoering van de ingestudeerde Streetdance (vast onderdeel van de speelweek) bij Woudsoord te houden. De actie hierop, contact zoeken met WIJdezorg.

Pilot Buurbook
Hier gaan we de Woutje Brugge speelweek activiteiten en oproepen plaatsen met betrekking tot speelweek, maar ook op het gebied van benodigde ondersteuning door vrijwilligers.