Stichting Welzijn Ouderen ‘de Spil’

Website: www.swo-kaagenbraassem.nl

Maatschappelijke ondersteuning: activiteiten in het kader van flankerend ouderenbeleid (zie p 40 MAG), voorlichting; infolijn, senioren informatie e.d.

Gezondheid en bewegen: Meer Bewegen voor Ouderen en andere sporten. In 2015 kreeg De Spil een extra MAG-bijdrage voor twee trainingen valpreventie voor ouderen.

Maatschappelijke betrokkenheid: werven vrijwilligers/mantelzorgers t.b.v. organisatie activiteiten maatschappelijke ondersteuning.

Bijdrage te bereiken doelstellingen:
-ad 1 en 2: effect; zelfstandigheid, bevorderen/ondersteunen kwetsbare ouderen bij instandhouding sociaal netwerk t.b.v. handhaven eigen regie;
-ad 1 en 2: effect; in contact, nieuwe activiteiten zoals eenzaamheidsbestrijding n.a.v. rapportage Welzijnsbezoeken 2009-2013 i.s.m. andere organisaties ouderenwerk en de Driemaster;
-ad 3: toename aantal geslaagde koppelingen tussen hulpvragers en vrijwilligers/mantelzorgers. Samenwerking zoeken met andere organisaties ouderenwerk.