Stichting Welzijn Ouderen Leimuiden-Rijnsaterwoude

Website: www.swo-kaagenbraassem.nl

MAG 2019-2020

Signalen: 

Wij signaleren zorgen bij ouderen, voorkomen uitval ouderen binnen de club, dementie, valpreventie, niet pluis gevoel en mantelzorgondersteuning.

Inzet:

Wij organiseren dienstverlenende, sociale en ondersteunende activiteiten, beweeg -, recreatieve – en culturele activiteiten alsmede voorlichting en informatie t.b.v. het in stand houden van het sociale netwerk, voorkoming van eenzaamheid, zelfstandigheid etc. van ouderen.

Deelnemers worden zolang mogelijk gestimuleerd aan de activiteiten te blijven deelnemen in bijzonder bij eenzaamheid en beginnende dementie

Acties:

  • Tijdens activiteiten en/of bezorging van Tafeltje-dek-je geconstateerde zorgen, voorkoming van uitval, dementie en/of niet pluis gevoel worden indien nodig gemeld bij de ouderenadviseur
  • In 2020 wordt geïnventariseerd of er voldoende deelnemers zijn voor een nieuwe cursus valpreventie.
  • Op incidentele basis wordt bij hulpvragen voor vrijwilligers vervangende mantelzorg gezocht naar geschikte vrijwilligers
  • Bij hulpvragen van Tom in de buurt die vallen onder de doelstelling van de stichting zijn wij bereid te bekijken of het mogelijk is hieraan invulling te geven.