Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem

Facebook: @sportpromotiekaagenbraassem
Website: www.sportweekkaagenbraassem.nl

Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem is in staat om mensen en sport te verbinden. De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk inwoners te motiveren/stimuleren deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten tijdens de Nationale Sport Week. Hierdoor ontstaat er een grotere kans dat de inwoners op korte of langere termijn aan georganiseerde en/of ongeorganiseerde sportbeoefening deelnemen en daardoor voldoen aan het gewenste beweeggedrag.

MAG 2019-2020

Signalen:

Gezondheid en bewegen/sporten hangen nauw met elkaar samen. Dat geldt voor de jeugd, dat geldt zeker ook voor ouderen. De stichting is ooit opgezet vanuit het initiatief van de Nationale Sportweek (NOC-NSF) om bewegen te stimuleren. De stichting sportpromotie Kaag en Braassem heeft als doel het gedachte goed van de Nationale Sportweek te vertalen naar onze Gemeente.

Inzet:

Het doel van de Stichting is om mensen aan het sporten te krijgen en hen het plezier van sporten te laten inzien. Dit doel streven we na door middel van de organisatie van verschillende sportactiviteiten, waarbij we samenwerken met de scholen in de gemeente, met de lokale sportverenigingen, met topsporters en bedrijven die ons in financiële en/of materiële zin ondersteunen.

Acties:

De stichting realiseert zijn doelstellingen door middel van vier hoofdactiviteiten:

  • De organisatie van de sportweek in Kaag en Braassem. Dat gebeurt in samenwerking met alle sportorganisaties in de Gemeente. Een weeklang (tijdens de sportweek) stellen alle organisaties hun trainingen open voor mensen die die sport nog niet beoefenen om hen in de gelegenheid te stellen die sport te leren kennen;
  • De organisatie van de Jeugdsportdag voor alle bovenbouw basisschool leerlingen in de Gemeente. Dat doen wij in samenwerking met de sportklas van het Bonaventura College;
  • De organisatie van de Sportverkiezing. In de Sportweek worden sporttalent, sportvrouw, sportman, sportploeg en sportcoach van het jaar gekozen. Een feestelijke gebeurtenis met regionaal en landelijk bekende sporters in het middelpunt, maar zeker ook bedoeld om sport in onze Gemeente te promoten;
  • Het besturen van sportorganisaties, het coachen en trainen van sporters vraagt specifieke kwaliteiten en vaardigheden. Wij proberen in overleg met de organisaties in onze Gemeente een deskundigheidsbevorderingsaanbod te ontwikkelen.