Stichting Scouting Mauritsgroep

Door kinderen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk dezelfde activiteiten en ervaringen te laten doen/opdoen als scoutinggroepen voor kinderen zonder handicap. Dit alles in het motto van Scouting Nederland, er naar streven zoveel mogelijk kinderen met een beperking de kans te geven mee te spelen. Dit betekent letterlijk ''drempels wegnemen'' voor kinderen met (in ons geval) een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Met onze activiteiten willen wij onze leden laten zien dat ondanks hun handicap niets onmogelijk is.