Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Kaag en Braassem

De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Kaag en Braassem (SPGK&B) is een onafhankelijke advies-, hulp- en lobbygroep van deskundige en andere toegewijde bewoners van de gemeente Kaag en Braassem en draagt vooral bij aan het thema ''Maatschappelijke Ondersteuning'' uit de MAG. De SPGK&B stelt zich ten doel de woon-,werk-, en leefsituatie van de gehandicapte medeburgers et verbeteren en mede door voorlichting en actie hun integratie in de gemeenschap te bevorderen.

Als uitvloeisel van de WVG is de SPGK&B sinds 11 oktober 1994 actief als:
- Ontmoetingspunt van een adviesorgaan voor gehandicapten;
- Voorlichtings- en informatiecentrum;
- Intermediair tussen gehandicapten en gemeente over o.a. ruimtelijke ordening, (aangepaste) huisvesting, welzijn en werkgelegenheid, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening;
- Adviseur van de gemeentelijke overheid over beleid en voorzieningen;
- Gesprekspartner van zusterinstellingen;
- Advies-en dienstenservice voor gehandicapten.

Tot de succesvolle projecten behoren o.a.:
1. GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen), een voorlichtingsprogramma voor basisscholen;
2. Het Klussenteam dat voor 2,50 euro bij gehandicapten en senioren karweitjes opknapt;
3. Rolstoelhockeytoernooi;
4. Scootmobieldag in Kaag en Braassem om de betrokkenheid en vaardigheden van de mindere mobiele inwoners met een scootmobiel te vergroten;
5. Obstakelsproject.

We gaan onze activiteiten uitbreiden met:
1. Buddy project voor beginnende en/of angstige scootmobielgebruikers;
2. Het klussenteam van SPGK&B voert klussen uit voor senioren en/of gehandicapten tegen een zeer geringe vergoeding (2,50 euro per klus). De materiaalkosten zijn voor de klant zelf. Voorbeeld hiervan is de installatie van een drempeloploop;
3. Rolstoelhockeydag en promotie tijdens de sportweek in de gemeente.