Stichting Oud Alkemade

Website: www.stichtingoudalkemade.nl/

We kunnen d.m.v. thema's laten zien hoe het vroeger in de gemeente is geweest. We bieden jongeren een plek voor een maatschappelijke stage. Zo proberen we iedereen te bereiken en de betrokkenheid met elkaar te vergroten. Werken en leren is voor ons in mindere mate mogelijk maar wel grijpen we dan toch weer terug naar vroeger om het verleden levend te houden voor de toekomst. We denken daarbij aan scholenbezoeken.

MAG 2019-2020

  • Wij gaan regelmatig naar de ouderen toe in de verzorgingshuizen.
  • We doen daar met de bewoners spelletjes om het geheugen te trainen. We gebruiken hierbij oude voorwerpen die de bewoners vaak herkennen.
  • We geven bewegingsleer aan de bewoners.
  • Wij willen hier de komende jaren mee doorgaan en uitbreiden.