Stichting Oranje comité Leimuiden

Facebook: @OranjeComiteLeimuiden
Website: www.ocleimuiden.nl

Door het organiseren van een feestweek in de dorpskern Leimuiden en daar omheen allerlei evenementen zoals o.a. sprietlopen, tobbetje steken enz., wordt er een belangrijke stimulans gegeven aan de bevolking m.b.t. het sociale aspect. Dit geldt tevens voor de organisatie van Koningsdag. Door als maatschappelijke stage partner voor het Bonaventura College te fungeren biedt het Oranje Commité Leimuiden aan leerlingen de mogelijkheid hun maatschappelijke stage te voldoen.

De Stichting Oranje Comité Leimuiden beoogt voor alle leeftijdsgroepen in Leimuiden feestelijke activiteiten te organiseren tijdens de Feestweek en Koninginnedag (Koningsdag).

Hiermee stimuleren we in Leimuiden het onderlinge dorpsgevoel en waar mogelijk zorgt dat voor sociale cohesie tussen de verschillende leeftijdsgroepen in Leimuiden.

Leimuiden heeft een eigen identiteit en wil deze graag behouden. Tegelijkertijd willen we ook andere kernen in Kaag en Braassem uitnodigen om aan de festiviteiten in Leimuiden
deel te nemen om zo ook anderen de gelegenheid met de Leimuidense gezelligheid en gastvrijheid nader kennis te maken. Dit draagt bij het woonplezier en tevens aan een stuk sociale controle die nodig is ter preventie van geweld, mishandeling, alcoholisme, racisme of andere gedrag wat niet past in een moderne Nederlandse samenleving. Zo dragen we bij aan zelf regulering op deze gebieden wat uiteindelijk effectiever, efficiënter en langduriger effect sorteert dan de sterke arm.

MAG 2019-2020

Gezond en veilig opgroeien jeugd

Het Oranje Comité organiseert jaarlijks een aantal evenementen mede t.b.v. de jeugd van Leimuiden e.o. waarbij iedereen kan aansluiten zonder aanziens des persoons. Tijdens deze evenementen wordt erop toe gezien dat er door de jeugd geen alcohol en of drugs wordt gebruikt. Hierbij worden alle deelnemers begeleid door meerdere vrijwilligers van het Oranje Comité. Zodat er een veilige omgeving gecreëerd wordt. De meeste evenementen zijn voor jong en oud, waardoor er een situatie ontstaat dat zowel kinderen als ouders participeren.

Statushouders

Onze evenementen zijn open en vrij toegankelijk waardoor deelname door iedereen mogelijk is en gestimuleerd wordt. Dit stimuleren gebeurd o.a. door veel ruchtbaarheid aan de evenementen te geven om een zo'n groot mogelijke deelname te verkrijgen.

Kwetsbare mensen

Hierbij gaat het meer om de subthema's; Het Oranje Comité biedt een uitstekend platform voor vrijwilligers om zich te profileren. Daarnaast zijn veel evenementen sportgericht.

Senioren/ouderen

Een aantal evenementen zijn puur gericht op senioren en/of ouderen. Er wordt bewust aandacht aan deze groep inwoners gegeven om o.a. gevoel van eenzaamheid tegen te gaan.

Pilot Buurbook

Hierop wil het Oranje Comité graag haar activiteiten delen.