Stichting Groen Licht

Facebook: @StichtingGroenLicht
Website: www.stichtinggroenlicht.nl

MAG 2019-2020

Signalen:

 • Te komen tot meer diversiteit in het openbaar groen van de Gemeente Kaag en Braassem in samenwerking met de Gemeente
 • Vergroenen van erven en tuinen bij particulieren in KenB
 • Vergroenen van stenen tuinen
 • Meer natuur realiseren bij nieuwe bouwprojecten in KenB
 • Bestrijding van het zwerfvuilprobleem
 • De inwoners van KenB meer te informeren over de natuur in onze gemeente
 • Jongeren met een beperking een leuk uitje bezorgen.

 

Inzet en Acties

 • Contact met de gemeente over het realiseren van vogelbosjes en “tiny forests” in de verschillende dorpskernen. Dit is gunstig voor vogels, egels, maar ook voor insecten. Ook proberen wij meer natuurvriendelijke oevers te realiseren, goed voor vissen, amfibieën en oeverplanten.
 • Alle inwoners van KenB kunnen een beroep doen op ons Groen fonds. Uit dit fonds worden kleinschalige groene initiatieven bekostigd die aangevraagd worden bij Stg. Groen Licht. Dit kunnen nestkasten zijn voor vogels, insectenhotels, vleermuiskasten of het inzaaien van bloemsoorten voor vlinders, bijen en andere insecten. Wij hebben intussen meer dan 100 nestkasten bij inwoners geplaatst.
 • Meedoen aan de actie “Tegel eruit en plant erin”. Wij werken daarbij samen met de Ver. Groei en Bloei, woningbouwver. Meer Wonen en de gemeente.
 • Contacten met woningbouwverenigingen en bouwbedrijven om natuurvriendelijk te bouwen, door bijv. bij de bouw nestelstenen voor gierzwaluwen en mussen in te bouwen
 • In ieder dorp van de gemeente ieder jaar een zwerfvuilopruimactie organiseren
 • Natuurexcursies organiseren voor jong en oud. Hierbij gaat het bijv. om een slootjes-, vleermuis-, uilen- en weidevogelexcursies, etc. Ook werken wij samen met basisschool De Kiem tijdens hun jaarlijkse groenproject. Wij organiseren dan een uilenbijeenkomst, nestkastjes timmeren, natuurbelevingspad en een poldertocht. Ook organiseren we natuuractiviteiten bij BSO Kindkracht.
 • Elk jaar huren wij op een zaterdagmiddag in mei de fluisterboot van Van Lent in Kaagdorp en maken een boottocht op de Kagerplassen met jongeren van Tom in de Buurt of leden van GGK (Geef Gehandicapten Kans).
 • Het inventariseren (tbv Staatsbosbeheer) van belangrijke vogelbroedgebieden in KenB