Stichting Geef Gehandicapten Kans Alkemade

Website: www.stggk.nl
Facebook: @stichting geef gehandicapten kans

MAG 2019-2020

Stichting Geef Gehandicapten Kans zet zich vooral in voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij bieden gelegenheid om elke zaterdag te zwemmen en met de inzet van veel vrijwilligers wordt dit mogelijk gemaakt. Wij hebben ruim 20 vrijwilligers die hier elke zaterdagmiddag voor beschikbaar stellen.

We organiseren jaarlijks ontspanningsmiddagen en uitgaansdagen voor mensen met een verstandelijke beperking en verder organiseren we activiteiten zoals, familiezwemmen, Sint Nicolaas, Kerst en Tussen Taai en Tulband.

Inzet:

Onze vrijwilligers hebben de cursus In veilige handen gevolgd en daaruit voortvloeiend is een document opgesteld hoe om te gaan met mensen met een verstandelijke beperking. Dit document is aan de ouders/verzorgers en aan de vrijwilligers verstrekt, zodat men van deze gedragsregels kennis kan nemen.

Acties: 

Wij werken samen met voetbalvereniging WVC voor de organisatie van een sport en spelmiddag. WVC heeft een G-team voor voetballers, waar ook onze leden aan deelnemen.

Wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken voor onze activiteiten, o.a. bij het zwemmen en voor de verkoop van loten voor onze jaarlijkse loterij, die gehouden wordt om onze inkomsten te genereren.

Iedereen is welkom om een keer te komen kijken bij het zwemmen of het gesprek aan te gaan met een van onze bestuursleden over het inzetten als vrijwilliger voor de Stichting Geef Gehandicapten Kans.

Wij staan open voor samenwerking met andere organisaties, we werken nu al samen met voetbalvereniging WVC en Groen Licht.

Wij zijn ook voornemens om ons te registreren voor Buurbook.