Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem

Website: www.fietsmaatjeskb.nl
Facebook: @stichting fietsmaatjes kaag en braassem

Fietsmaatjes Kaag en Braassem is bedoeld voor mensen die graag fietsen, maar dit door omstandigheden niet meer zelfstandig kunnen of willen. Fietsmaatjes zet zich met 6 duofietsen en 120 vrijwilligers in om meer dan 150 gasten door Kaag en Braassem te fietsen.

MAG 2019-2020

De kernactiviteiten van Stichting Fietsmaatje passen binnen de Maatschappelijke Agenda van de gemeente Kaag en Braassem. Fietsmaatjes zet zich in voor kwetsbare mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om samen te kunnen fietsen op een duofiets met een vrijwilliger als maatje. Denk hierbij aan ouderen (bijvoorbeeld vanwege mobiliteitsbeperkingen/dementie), aan mensen die vanwege een (tijdelijke) lichamelijke beperking niet meer kunnen fietsen, mantelzorger zijn en er even uit willen, of voor wie het fijn vindt om er niet alleen met de fiets op uit te gaan. Bewegen, gezondheid en betrokkenheid met de maatschappij zijn belangrijke uitgangspunten.

Vrijwilligers worden getraind in het kunnen signaleren van problemen (cursus ‘Niet pluis gevoel’) en in samenwerking met De Driemaster wordt gekeken op welke manier er gebruik kan worden gemaakt van elkaars netwerk m.n. wat betreft het verspreiden van informatie (over bijv. ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten) aan relevante andere organisaties en personen. Dit als het gaat om het signaleren van problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld en overbelasting vanwege mantelzorg) bij de doelgroep. Hiervoor zijn mogelijkheden tot scholing van zowel de vrijwilligers als de leden uit de doelgroep.

Stichting Fietsmaatjes werkt samen met organisaties zoals De Zonnebloem, WIJdezorg, Hof van Alkemade, Thuiszorg, Buurtzorg, SWO, De Driemaster, huisartsen en fysiotherapeuten.