Stichting Bejaarden Sociëteit Rijnsaterwoude

De Stichting Bejaarden Sociëteit Rijnsaterwoude organiseert al meer dan 40 jaar, èèn keer in de veertien dagen, een sociale bijeenkomst voor inwoners van Rijnsaterwoude van 65 jaar en ouder. Wij bieden de mensen div spellen aan zoals klaverjassen,sjoelen,rummicub etc waar prijsjes mee te verdien zijn. Maar een gewoon praatje met elkaar onder het genot van een kopje koffie/thee is ook mogelijk. Dit alles in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude.

MAG 2019-2020

Signalen:

Wanneer wij signaleren dat iemand “niet lekker in zijn vel zit” of wanneer er ander problemen zijn dan verwijzen wij de mensen door naar de diverse instantie's voor de juiste hulp.

Inzet:

De Stichting wil zich blijven inzetten om deze sociale bijeenkomsten te blijven organiseren. Het is de gelegenheid voor de oudere inwoners om hun sociale contacten met leeftijdsgenoten te onderhouden,mensen uit hun isolement te halen en de “sleur van alle dag”te doorbreken. De middagen worden gehouden in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude en zijn om de veertien dagen van 14.00u en duren 17.00u en lopen van september tot mei.