Stichting tot behoud van het cultureel erfgoed van Jacobswoude

Website: www.jacobswoude.org

Het in stand houden van het Museum van Hemessen en de fotocollectie Jan Stigter en toekomstige collecties, is een buitengewoon belangrijke vorm van Maatschappelijke Betrokkenheid. Het veraangenaamt de Woon- en Leefomgeving en draagt bij aan het Werken en Leren. Ook aan de geestelijke gezondheid wordt hier ruim bijgedragen.

MAG 2019-2020

De stichting signaleert dat er vereenzaming is onder ouderen en aandacht nodig is voor mensen met dementie. Ook het historisch besef van kinderen (van hun eigen woonomgeving) kan en impuls gebruiken. Hiertoe organiseert de stichting al tentoonstellingen in verzorgingshuis Woudsoord en ontvangt leerlingen van de basisscholen in het museum om uitleg te geven over de geschiedenis van hun woonplaats. Wat betreft deze activiteiten wil zij onderzoeken op welke manier deze verder uit te bouwen zijn vanwege hun inzet voor de MAG. Omdat het museum slechts met een trap toegankelijk is, zoekt de stichting voor mensen die slecht ter been zijn, mogelijkheden op andere locaties om MAG-activiteiten te initiëren. Daarnaast willen de vrijwilligers van het museum zich inspannen om samenwerking te zoeken met andere culturele organisaties/clubs op het gebied van schilderen en fotografie voor het organiseren van cursussen, waarbij (o.a. voorwerpen in) het museum een rol kan spelen.