Scouting ’63 Leimuiden-Rijnsaterwoude

Facebook: @Scouting63
Website: www.scouting63.nl

Scouting '63 is een vereniging voor alle kinderen ongeacht politieke, religieuze of etnische achtergrond, die ruimte biedt aan een veilige speelomgeving, met respect voor elkaar, maatschappij en natuur. Ook voor kinderen met een beperking, lichamelijk dan wel geestelijk is ruimte bij ons.
Leden wordt structuur, discipline en normen en waarden bijgebracht. Pesten wordt nadrukkelijk tegengegaan. Alle leiding is in bezit van een VOG, nieuwe leiding wordt zorgvuldig gescreend. In gestructureerd overleg (maandelijks) staat leiding elkaar bij.

Tijdens kampen wordt gelet op goede en gezonde voeding en niet uitsluitend de populaire patat en pizza. De leden tot 16 jaar is verboden alcohol te nuttigen. Voor de ''oudere'' jeugd wordt nadrukkelijk een vinger aan de pols gehouden. Onze contributie is laag, derhalve bereikbaar voor elke beurs.

MAG 2019-2020

Signalen:

  • De programma´s zijn heel divers waardoor er voor ieder kind iets tussen zit wat hij of zij goed kan. Leden blijven hierdoor ook lang lid. Er wordt gekeken naar waar de jongens en meiden goed in zijn en hierin kunnen ze zich ontwikkelen om door te groeien naar bijvoorbeeld leiding of een taak in één van de diverse commissies.
  • We erkennen dat In veilige handen voor ons heel relevant is omdat er door jonge vrijwilligers met (kleine) kinderen wordt gewerkt, ook voor Scouting Nederland is dit een speerpunt.

Inzet:

  • Scouting staat voor uitdaging. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Als vrijwilliger bij Scouting vorm je daarnaast een onmisbare schakel bij de persoonlijke ontwikkeling van meiden en jongens. Daarom is het belangrijk dat ook de vrijwilligers zich blijven ontwikkelen. We organiseren verschillende acties in en rond om Leimuiden waarbij ook niet leden welkom zijn en er samengewerkt wordt met andere verenigingen uit de regio.
  • We zouden de leiding graag een workshop In veilige handen laten volgen

Acties:

  • We blijven opkomsten en programma´s aanbieden volgens de principes van Scouting Nederland.
  • We willen graag in samenwerking met Gemeente Kaag en Braasem een workshop ´In veilige handen´ voor alle leiding organiseren.