SportVereniging Rijnsaterwoude (SVR)

Facebook: @SportverenigingRijnsaterwoude
Website: www.sv-rijnsaterwoude.nl

Als sportvereniging faciliteren wij trainingen en clinics door gekwalificeerde trainers. Dit, variërend van zaalvoetbal en taekwondo voor de kinderen tot bewegen op muziek en Nordic Walking voor de ouderen tot hardlopen voor wie wil. Onze doelgroep is dan ook primair de kinderen, hun ouders en de ouderen in Rijnsaterwoude.

MAG 2019-2020

Er sporten bij ons al kwetsbare mensen actief (denk aan, GGZ en Ouderen). Deze kwetsbare mensen kunnen bij ons komen sporten.

Een van onze instructeurs werkt in de GGZ en weet heel goed hoe om te gaan met deze groepen en de les op deze doelgroep aan te passen. Deze manier wordt al een paar jaar ingezet. De andere instructeur geeft les aan de doelgroep Ouderen.

De SVR doet al veel met social media (Facebook, Nextdoor, eigen website) en zij wil zeker haar sportactiviteiten delen op de pilot Buurbook.

Ieder jaar helpt de SVR mee in de organisatie van de Avondvierdaagse in Rijnsaterwoude, welke door Heelrijnsaterwoudewandelt wordt georganiseerd. Daar brengen we jong en oud samen, sportief zijn met elkaar in je eigen buurt en ook mensen uit omliggende gemeente lopen mee