R.K.S.V. DOSR

Facebook: @VoetbalverenigingD.O.S.R
Website: www.dosr.nl/

Gezond en veilig opgroeien jeugd

  • Wij blijven sportthema avonden organiseren voor de gemeente. Komend jaar zal dat voor de 5e en 6e keer zijn. Wij hopen dan Hugo Borst te ontvangen (thema Mantelzorg) en Co Adriaanse (thema Coaching). Het gewenste bedrag hiermee gemoeid is €1800;
  • We gaan in 2019 al weer met het vierde jaar Peuter- en Kleutersport van start. De jongsten begeleiden naar een sport, hun sociale vaardigheden en hun motoriek verbeteren; plus de jonge ouders in beweging te brengen. Het gewenste bedrag hiermee gemoeid is 1000€ (zie gespecificeerd in bijlage 1 t.b.v. verbetering spelmateriaal);
  • We begeleiden studenten bij hun maatschappelijke stage. Hier is geen geld mee gemoeid.

Statushouders

  • DOSR verleent onderdak aan de instellingen die statushouders begeleiden. Die bijdrage wordt apart in overeenstemming met De Driemaster apart gefactureerd;
  • DOSR biedt lidmaatschap, donateurschap, kleding en schoenen aan t.b.v. deze categorie. Hiermee is een bedrag van 1500€ gemoeid. Deze fondsaanvraag is vorig jaar bij het Sportfonds ingediend. Echter, dat fonds besloot de gezinnen bij te staan bij het volgen van zwemlessen. DOSR heeft toen voor de genoemde kosten voor haar rekening moeten nemen.

Kwetsbare mensen

  • Niet specifiek van toepassing, maar eventueel via het volgende punt bij te staan.

Oudere mensen

  • Wij willen starten in 2019 op de donderdagmiddag met faciliteiten voor vereenzaamde mensen en ouderen. Kleinschalige activiteiten (bingo?, kaarten?) gepaard met koffie en een snackje. Daarbij een donateurschap koppelen. Wordt op €1000 begroot.

Pilot Buurbook

  • Vanuit onze commissie Sportpad wordt bezien of dit medium te hanteren is. Hier zijn vooralsnog geen kosten mee gemoeid vanuit onze optiek.