Oranjevereniging Woubrugge Feestcommissie

Facebook: @OranjecommissieWoubrugge
Twitter: @OranjeWoubrugge
Website: www.feestcommissie1928.nl

MAG 2019-2020

Signalen:

Als Oranjevereniging willen wij graag zowel een programma bieden voor ouderen als jongeren en voor de ouders van deze jongeren en kinderen om te zorgen dat het dorpsgevoel blijft bestaan. Iedereen maakt deel van de gemeenschap in Woubrugge.

Als Oranjevereniging willen wij mede zorg dragen voor een gezondere leefstijl door in het weekend van de Koningsspelen allerlei sporten aan de leerlingen van de basisscholen aan te bieden op de dag van de Koningsspelen en daarnaast organiseren we een dikke bandenrace en een dorpsloop.

Tevens willen wij zeker gebruik maken van buurbook om onze vraag naar vrijwilligers te kunnen stellen. In het verleden hebben wij ook gebruik gemaakt van de hulp van statushouders en hiervoor willen wij ons graag weer beschikbaar stellen.

Inzet:

Jongeren vragen om zich in te zetten als vrijwilligers.

Ouders worden via school gevraagd voor de Koningsspelen als vrijwilligers.

Aantal ouders helpen ook bij de organisatie van de Koningsdag.

Om prijzen te verkrijgen voor de bingo hebben wij zowel geld nodig als bedrijven die allerlei prijzen sponsoren.

Om aubade te regelen hebben wij koren en/of orkesten nodig.

Sportverenigingen zetten zich vrijwillig in tijdens de Koningsspelen. Tevens helpt de IJsvereniging bij de organisatie van de Dikke bandenrace en de Nolina dorpsloop.

We hebben vooral financiële middelen nodig om allerlei spellen nog te kunnen huren en andere spullen die nodig zijn om zowel het weekend van de Koningspelen als Koningsdag goed te laten verlopen.

Inzetten van buurbook om nog meer vrijwilligers te kunnen benaderen zodat de feestelijkheden nog beter neergezet kunnen worden.

Acties:

Alle activiteiten weer onder de aandacht brengen bij de inwoners van Woubrugge onder meer door een boekje huis aan huis te verspreiden en gebruik te maken van social media.

  • Bedrijven benaderen voor een financiele bijdrage of een sponsoring voor een prijs.
  • Sportvereningingen benaderen voor deelname aan de Koningsspelen
  • Alle activiteiten organiseren en alle spullen hiervoor regelen/huren/kopen indien nodig.
  • Overleg hebben met kerk, bejaardenhuis, klaverjasvereniging, horeca en winkels.