Muziekvereniging Liefde voor Harmonie

Facebook: @LiefdevoorHarmonie
Website: www.liefdevoorharmonie.nl

MAG 2019-2020

Signalen:

Liefde Voor Harmonie (LVH) heeft een aantal jonge leerlingen. Wij willen hun talent op muzikaal gebied ontwikkelen. Daarvoor hebben wij professionele docenten aangetrokken, die weten hoe zij met de jeugd moeten omgaan. Door positief te coachen proberen zij het maximale eruit te halen, waarbij het plezier in muziek maken voorop staat.

Verder zijn wij bezig om een programmaatje uit te werken om voor statushouders een workshop te verzorgen.

Inzet:

Onze docenten hebben wij geattendeerd op de cursus ‘In veilige handen’.  Een aantal van onze docenten en jeugdbegeleiders wil daar volgende zeker aan deelnemen.

Acties:

De acties van LVH op dit moment:

  • Jeugdleden (werven en hen) de mogelijkheid bieden hun talent te ontwikkelen. Naast het volgen van les kunnen leerlingen meespelen in ons leerlingenorkest.
  • We proberen contact te zoeken (wat tot nu toe nog niet gelukt is) met de gemeente en de Driemaster om de workshop voor statushouders vorm te gaan geven.