Muziekvereniging Door Gunst Verkregen

Facebook: @DoorGunstVerkregen
Website: www.doorgunstverkregen.nl

MAG 2019-2020

Gezond en veilig opgroeien jeugd

Wij willen als vereniging uitdragen naar onze jeugdleden wat betreft drank en drugsgebruik en pesterijen dat dit niet geaccepteerd  wordt. Constateren wij dat dit wel gebeurt gaan in wij in gesprek met deze jeugdleden. Wij geven onze jeugdleden een vertrouwde veilige omgeving waarbij we ze leren omgaan met normen en waarden die binnen onze vereniging gelden .

Actie

  • Een avond in ons clubgebouw organiseren in samenwerking met “Tom in de buurt “ over drank en drugsproblematiek.
  • In samenwerking met basisschool de Roelevaer geven we een half jaar muziekles met aan het eind van deze periode een optreden samen met ons orkest in de Spreng. Dit om jonge kinderen in contact te laten komen met muziekinstrumenten en zo hun talentontwikkeling  te ontdekken en andere vaardigheden.

Senioren/Ouderen

Wij bieden als vereniging onderdak aan de seniorengym op donderdagmorgen, en de seniorensoos op woensdagmiddag . Hierdoor proberen wij een steentje aan éénzaamheid bij ouderen te voorkomen .

Pilot Buurbook

Wij willen ook graag gebruik maken van het buurbook , om onze  activiteiten op te delen en eventueel ons gebouw beschikbaar te stellen voor andere verenigingen binnen onze gemeente indien daar behoefte aan is

Andere maatschappelijke activiteiten die wij doen:

  • Sinterklaasoptocht
  • 4-Mei herdenking
  • Koningsdag

Andere samenwerkingspartners :

  • Muziekverenigingen: Liefde voor Harmonie, Mavileo, De Heerlijkheid Hoogmade
  • Oranjeverenigingen: Oranjecomité Juliana Roelofarendsveen , Oranjecomité de Kaag.
  • Overig: Stichting de Bult , VAK , Seniorensoos , Basisschool De Roelevear , Oranjecomité Nieuwe Wetering

Opmerking: wij hebben al meerdere keren bij MAG bijéénkomsten aangegeven dat wij als vereniging open staan voor statushouders. Ook hebben we al meerdere keren contact gezocht met het gehandicaptenplatform voor het gratis bijwonen bij onze concerten helaas is hier al meerdere keren geen gehoor aan gegeven,