Kwiek en Lenig

Website: www.vandevechte.nl/kwiek

MAG 2019-2020

Gezondheid en veilig opgroeien jeugd

Signalen

 • Ouderbetrokkenheid: zorgen dat ouders betrokken blijven bij de vereniging
 • Pesten & Positief coachen: pestgedrag onder leden

Inzet

 • Ouders betrekken bij activiteiten wedstrijden & activiteiten zoals kamp en springdisco.
 • Voorkomen van pesten door gesprek & team gevoel creëren.

Acties

 • Ouders actief benaderen door persoonlijke benadering.
 • Door direct aanspreken op een positieve manier gedrag inzichtelijk maken en pestgedrag wegnemen.

Kwetsbare mensen

Signalen

 • Beperking; Mensen met een beperking vinden het lastig om een passende sport te vinden.

Inzet

 • Wij zijn een vereniging waar iedereen welkom is & waar iedereen terecht kan.
 • Iedereen mag zichzelf zijn.

Acties

 • Beschikbaar maken van extra persoonlijke begeleiding zodra daar behoefte aan is.
 • Lessen afstemmen op de mogelijkheden van degene met de beperkingen.
 • Kwetsbare mensen zullen wij binnen en buiten de vereniging ondersteunen.

Senioren en ouderen

Signalen

 • Oudere leden kunnen niet altijd op de lessen komen.
 • Ouderen zijn fysiek kwetsbaarder in het dagelijks leven.

Inzet

 • Zo veel mogelijk ouderen in beweging te laten blijven
 • Ouderen d.m.v. sport een sociale omgeving bieden waar ruimte is voor sport maar zeker ook voor het “bakkie koffie”.
 • Ouderen bewust maken van de mogelijkheden om zichzelf weerbaarder te maken.

Acties

 • Waar mogelijk mantelzorg bieden zodat de partner kan komen sporten.
 • Oudere leden altijd actief blijven benaderen om betrokkenheid te houden.
 • Na de lessen gelegenheid bieden voor sociale contacten met een kop koffie.
 • Valpreventie is een onderdeel van onze senioren lessen.

Samenwerking

Als vereniging in de kern Woubrugge vinden wij het belangrijk dat we midden in de samenleving staan, maar ook door de samenleving gevoed worden met leden en vrijwilligers.
Om dat te realiseren zijn wij constant in overleg met de scholen, sportverenigingen, verenigingen/clubs en commerciële partijen zoals KDV, peuterspeelzaal en bedrijven in Woubrugge.
Het doel is om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, met elkaar te laten bewegen en plezier te hebben.