Kringloop Alkemade

Facebook: @kringloopalkemade

MAG 2019-2020

De Kringloop Alkemade zet zich in op de volgende onderdelen voor de MAG.

  • Het ondersteunen van kwetsbare mensen met korting e.g. knipkaart.
  • Het bieden en begeleiden van vrijwilligerswerk aan kwetsbare inwoners en statushouders.
  • Ondersteunen van goede doelen.
  • Het uitlenen van rollators en ander loopmiddelen.
  • Het aanbieden van sport artikelen voor jong en oud.
  • Het opzetten van een fietsplan t.b.v. statushouders i.s.m. De Driemaster.
  • Het bieden van stage en werkervaringsplekken w.o. maatschappelijke stage voor middelbare scholieren.
  • Het organiseren van de L’Oreal Citizen Day voor vrijwilligers en statushouders.
  • Het bieden van een ontmoetingsplek voor moeder met kinderen met een beperking onder het motto “gewoon anders”. En “girls only” voor jonge meiden i.s.m. Tom in de Buurt en De Driemaster.