Koninklijke Muziekvereniging de Heerlijkheid Hoogmade

Facebook: @deheerlijkheidhoogmade
Website: www.deheerlijkheidhoogmade.nl

MAG 2019-2020

Inzet:

 • Inzet van kwetsbare mensen binnen de vereniging voor vrijwilligerswerk, zoals bijvoorbeeld barbeheer. Een dankbare klus, waarbij ze op een eenvoudige manier in aanraking komen met een diverse groep andere mensen. Ze worden hierbij begeleid door de vereniging.
 • Sinds jaar en dag is één van de pijlers van muziekvereniging DHH het aanbieden van muziekles voor jong en oud. Daarnaast verzorgt DHH in Woubrugge muzikale vorming voor peuters en kleuters (muziek op schoot) in samenwerking met de lokale kinderopvang. Muzieklessen van de vereniging zijn erop geënt leerlingen muzikale vorming te geven, en ze op een instrument te leren bespelen tot het B-examen. In overleg kunnen leerlingen ervoor kiezen door te gaan.
 • Het beleid van De Heerlijkheid is er op gericht om risico’s t.a.v. ongewenste intimiteiten en ongeoorloofd gedrag te voorkomen. Een veilige omgeving, daar gaat het om. Ter ondersteuning hiervoor zijn de zogenaamde 10-geboden opgesteld: gedragsregels voor het omgaan met elkaar.
  Tijdens de lessen is naast de docent zo mogelijk ook een (volwassen) vertegenwoordiger van de vereniging of een ouder aanwezig.
 • Actief beleid voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en volwassenen, door het zorgdragen voor een rookvrij clubgebouw, waarbij geen alcohol geschonken wordt aan minderjarigen. Daarnaast geldt een alcoholverbod tijdens de activiteiten waar de kinderen een rol spelen (voorspeelavonden, workshops).

Acties:

 • Aanmaken van een profiel op Buurbook, inclusief het bijhouden van de activiteiten van onze vereniging op dit platform.
 • Om de muzikale vorming/opleiding zo veel mogelijk voor iedereen financieel toegankelijk te maken, zoekt de vereniging actief naar andere bronnen die bijdragen aan de werkelijke kosten van de opleidingen (o.a. docenten, huisvesting, instrumenten, lesmaterialen). Muzieklessen via de vereniging zijn hierdoor 50% goedkoper in vergelijking met muziekscholen.
 • Verzorgen van schoolconcerten en voorlichting over het maken van muziek op scholen, waardoor een brede groep jeugd in de omgeving (Hoogmade, Woubrugge, Rijpwetering) op een laagdrempelige manier in aanraking komt met het maken en beleven van muziek.
 • Als muziekvereniging bieden we ondersteuning/samenwerking bij het “Muziekonderwijs op de basisschool” als onderdeel van het programma Cultuureducatie met kwaliteit.
 • Organisatie van openbare, vrij toegankelijke concerten om geïnteresseerden (jong en oud) op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met muziek. Ook het muzikaal opluisteren van activiteiten van derden vallen hieronder, alsook optredens tijdens feestdagen of herdenkingen, waarbij een breed publiek bediend wordt.