Judovereniging Sotai Renshyu

Facebook: @judovereniging sotairen shyu
Website: www.sotairenshyu.nl

MAG 2019-2020

Gezond en Veilig opgroeien

Reeds lang maakt onze vereniging gebruik van Facebook, met in acht name van de privacy van onze leden en hun verzorgers. De AVG heeft ons strakke regelgeving doen invoeren en heldere communicatie daarover met leden en hun ouders. Publicatie van foto’s en/of namen alleen met strikte instemming en indien strikt noodzakelijk.

Het tegengaan van pesten is een voortdurend punt van aandacht. Pesten wordt niet geaccepteerd bij judovereniging Sotai Renshyu. Ouders moeten weten, zien en ervaren dat de kinderen die zij aan de vereniging toevertrouwen in veilige handen zijn.

De insteek van de sensei tijdens de lessen en daaromheen is immer positief. In de loop van het seizoen wijst hij op basis van zijn wekelijkse waarneming een veelbelovend meisje en jongen aan, die daarvoor ook een beker ontvangen. De beoordelingscriteria zijn inzet, betrokkenheid, sociaal gedrag en ontwikkeling. Wanneer zich bijzonderheden met de kinderen voordoen worden de ouders altijd geïnformeerd en indien relevant in overleg bij de oplossing betrokken.

Kwetsbare mensen, statushouders

Door persoonlijke benadering vanuit het bestuur, zijn 4 kinderen (3 + 1) uit twee statushouders-gezinnen, lid van onze vereniging. Deze kinderen doen gewoon mee met de wekelijkse judolessen, de judo examens en de 4 judotoernooien die onze vereniging elk seizoen organiseert. Zij worden en zijn volledig geaccepteerd.

Zij nemen deel aan de reguliere trainingen en examens.

Daar waar noodzakelijk, vindt op initiatief van het bestuur en trainer begeleiding op maat plaats van de kinderen en/of de ouders.

Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het overbruggen van taal- en cultuurverschillen, het invullen van formulieren, omgaan met de gemengde lessen (jongens & meisjes op één judomat en met elkaar de sport beoefenen), omgaan met verlies / trots, Nederlandse regelgeving en de directe Nederlandse benadering. Het overleg vindt plaats op basis van wederzijds respect, met het doel helder en effectief te communiceren om een optimaal verloop van de integratie zeker te stellen. Respect is trouwens een zeer belangrijk bestanddeel van het judo en de leden (de kinderen) staan centraal!

Senioren

Senioren zullen ook in 2019 weer persoonlijk worden benaderd om deel te nemen aan het jaarlijkse boutklaverjastoernooi met vele mooie vleesprijzen. Heerlijk om onze ouderen zo vlak voor Kerst & Jaarwisseling op deze wijze een heerlijke, gezellige avond te bezorgen.

Overige maatschappelijke activiteiten

  • Stagiaires

Stagiaires worden geworven op het Bonaventura College te Alphen aan den Rijn en lopen hun stage op 4 toernooien van onze vereniging. De stagiaires worden intensief begeleid en gecoacht. Zij ervaren hun stage bij onze vereniging als nuttig en plezierig. Prettig en nuttig op zo een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van onze schooljeugd.

  • Judo lessen in het basisonderwijs.

Onze sensei (judoleraar) zal ook het komende jaar weer speciale judo-lessen aan leerlingen van de basisscholen verzorgen. Onze sensei combineert in deze lessen het judo met begrippen als wederzijds respect, discipline en eigen waarde. Denk ook aan het bestrijden van pesten.

  • Sportweek Kaag & Braassem 2019

Sotai Renshyu zal in 2019 wederom actief deelnemen aan de “Sportweek Kaag & Braassem” door het voor alle kinderen open stellen van de judolessen op woensdag. Aan de deelnemende kinderen wordt een judopak ter beschikking gesteld.