Jeugd Societeit Meddle

Facebook: @JSMeddle

MAG 2019-2020

Signalen:

Wij zien nog steeds, en alsmaar meer, alcoholconsumptie die plaats vindt onder jongeren tot 18 jaar. Bij jeugd sociëteit Meddle wordt er geen alcohol geschonken aan minderjarigen. Wel blijft het duidelijk dat de jeugd voorafgaand aan feesten alcohol drinkt (lees: indrinken), wat dus buiten onze macht ligt. Hierdoor vinden er af en toe incidenten plaats op themafeesten door het overmatig genuttigd hebben van alcohol voorafgaand aan het feest. Ook denken wij toenemende gevallen van drugsgebruik te zien. Dit denken wij te herkennen aan klassieke signalen als: verwijde pupillen of rode en/of hangende ogen. Naast alcohol- en drugsgebruik zien wij ook steeds meer signalen van jongvolwassenen die de verantwoordelijkheden van volwassenheid niet op zich kunnen/willen nemen.

Inzet:  

Voor het aankomende jaar hebben wij een aantal voornemens om aan kader 1 een bijdrage te leveren. Om te beginnen komt er een samenwerking met ROAC, aangezien onze doelgroepen overeenkomen. Deze samenwerking wordt gebruikt om een IVA cursus (door Driemaster) bij ROAC te geven voor de barvrijwilligers van J.S. Meddle en ROAC. Hierdoor wordt een grote doelgroep aangesproken en kunnen wij in een dorp elkaar goed gebruiken. Ook zal hierbij uitleg gegeven worden over wat schenken van alcohol aan minderjarigen voor gevolgen kan hebben. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen over problemen waar de vrijwilligers tegen aan lopen tijdens hun baravonden. Om deze samenwerking door te zetten zal er ook een avond een drugspreventie informatie avond in J.S.Meddle worden verzorgd. Ook zullen wij het samenwerkingsverband met ROAC verder gebruiken voor het thema: ‘18 jaar, en nu?’ Door het gebruik van persoonlijke ervaringen zal er tijdens deze avond voor veel jongeren een steuntje in de rug geboden worden. Ook horen wij veel onduidelijkheid uit de buurt over wanneer wij een thema feest hebben, wij zullen hier buurtbook voor inschakelen.

Natuurlijk zullen wij naast deze extra aanvullingen van onze jeugd sociëteit ook de open avonden en thema feesten blijven behouden. Wij halen nog steeds veel jeugd binnen die hun creativiteit kwijt willen en hun vrijheid krijgen bij Meddle door in de plancommissie voor feesten te gaan. Tenslotte blijven wij altijd actief in het signaleren van opvallend en extreem gedrag bij onze jeugd zodat wij hier op kunnen inspringen en hierdoor actie kunnen ondernemen.

Acties:  

Hieronder concreet de acties die wij gaan ondernemen om onze bijdrage te leveren:

  • IVA cursus bij ROAC, verzorgd door Driemaster, voor J.S. Meddle en ROAC barvrijwilligers.
  • Drugspreventie informatieavond, verzorgd door Driemaster, voor J.S. Meddle en ROAC barvrijwilligers.
  • '18 jaar, en nu?' avond voor J.S. Meddle en ROAC barvrijwilligers.
  • Vrijheid bieden aan jeugd om creativiteit toe te passen in plancommissie.