Jeu de Boulesvereniging ‘de boel de Boule’

Website: www.jbvdeboeldeboule.nl

MAG 2019-2020

De jeu de boulesvereniging “de Boel de Boule” had op 1 januari 2018: 137 leden; bestaande uit 72 vrouwen en 65 mannen. Leden komen uit bijna alle dorpskernen van de gemeente Kaag en Braassem. De gemiddelde leeftijd is 72,5 jaar. Het doel van de vereniging is d.m.v. van het jeu de boule-spel mensen actief te houden en elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Om mensen kennis te laten maken met onze vereniging is iedereen welkom om gratis een aantal middagen mee te komen spelen, ongeacht leeftijd of achtergrond.

Er is een grote saamhorigheid en verbondenheid. Bij ziekte worden bezoekjes gebracht en bij overlijden is er altijd een grote betrokkenheid.

Op 3 middagen (dinsdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag) is er gelegenheid bij de accommodatie van de Boel de Boule vrij te spelen door onderlinge partijen. Op dinsdagavond wordt er competitie gespeeld of onderlinge partijen. 12 x per jaar wordt op zaterdag de hal gebruikt voor de Bondscompetitie. ± 20 x per jaar wordt er een toernooi georganiseerd waar altijd grote belangstelling voor is. Ook zijn er regelmatig uitwisselingen met andere verenigingen uit de omgeving.

Bijna de helft van de leden is als vrijwilliger actief in een commissie zoals:

 • Accommodatiecommissie
 • Wedstrijdcommissie
 • Beheerscommissie
 • Redactiecommissie
 • Public-relationscommissie w.o.:
  1. Opvangcommissie
  2. Begeleidingscommissie
 • Commissie lief en leed
 • Bestuursfunctie

Ook stellen wij onze accommodatie gratis ter beschikking aan o.a. de longgroep en mantelzorggroep om onder begeleiding het spel te spelen.

Families, vriendengroepen of personeelsverenigingen kunnen tegen een vergoeding een dagdeel gebruik maken van onze accommodatie om jeu de boules te spelen.

De samenwerking met onze buurverenigingen zoals tafeltennisvereniging de Treffers en loopvereniging Plantaris verloopt uitstekend. Bij sommige activiteiten wordt er gebruik gemaakt van elkaars accommodatie. Tevens mag de Bootcamp-vereniging “Back to Basic” kosteloos gebruik maken van onze buitenbanen voor de trainingen.

De toegang en het omliggende terrein naar De Treffers, Plantaris, De Boel de Boule en het voetbalveld wordt 1 x per maand door onze accommodatiecommissie onderhouden.