IJsclub Hoogmade

Facebook: @ijsclubhoogmade
Website: www.ijsclubhoogmade.nl

De IJsclub Hoogmade richt zich op jeugd en volwassenen. Doel van de IJsclub is het beoefenen van de schaatssport in de breedst mogelijke zin. De IJsclub beschikt niet over een eigen clubhuis of landijsbaan. In de winterperiode wordt wekelijks schaatstraining gegeven aan de jeugd van 6 tot 18 jaar. Ook wordt de training aangeboden aan volwassenen.

Naast de schaatstrainingen wordt het gehele jaar door droogtraining gegeven, in de zomerperiode ook de skeeler en wielrentraining. Alle trainingen worden verzorgd door vrijwilligers. Gezondheid en bewegen is een belangrijke opdracht daarnaast draagt sport bij aan de groei en ontwikkeling van de jeugd.  

MAG 2019-2020

Signalen:

De IJsclub richt zich met haar trainingen en wedstrijden primair op de sub thema’s talentontwikkeling, in veilige handen, ouder betrokkenheid, en positief coachen. Zij wil de jeugd op een positieve wijze het Nederlandse cultuur-erfgoed ‘schaatsen’ meegeven. Daarbij probeert zij talenten de mogelijkheid te geven zich verder in de schaatssport te ontwikkelen. Dat dit zijn vruchten afwerpt mag blijken uit het feit dat twee van haar leden tot de nationale top behoren en een van deze rijders zelfs op internationaal niveau excelleert.

Inzet:

Een brede groep vrijwilligers ondersteunt de activiteiten van onze vereniging. Dat de schaatssport in onze gemeenschap Hoogmade ‘leeft’ mag blijken uit het gegeven dat wij i.t.t. berichten die wij van andere verenigingen krijgen voldoende kader hebben om onze doelstellingen te realiseren.

Wij zorgen er ook voor dat de schaatssport voor iedereen ongeacht achtergrond of financiële situatie, mogelijk is.

Schaatsen is door de kosten van ijshuur immers een relatief dure sport. Door de organisatie van sponsoring activiteiten en de inzet van vele vrijwilligers kunnen wij de financiële drempels laag houden en de contributie dus betaalbaar houden.

Acties:

Wij geven de jeugd van Hoogmade op meerdere momenten per jaar de mogelijkheid om kennis te maken met de schaatssport.  Daarnaast organiseren wij bv. met Koningsdag activiteiten , en ook een Polderbaggertocht om kinderen in beweging te krijgen, te socialiseren en met andere kinderen in beweging te komen met het doel om aan te tonen dat sport en beweging leuk is. Dit is immers een basis voor een gezonde en sociale levensstijl.

Dat onze doelstellingen aanslaan mag blijken uit het gegeven dat wij in het afgelopen seizoen een ledengroei hebben gerealiseerd van ruim 30%

Verder verzorgen wij, in samenwerking met de IJsclub Woubrugge in de zomer skeeler en fietstrainingen.