Amandihuis

Het AmandiHuis (voorheen Hospice Amandi) en informatie kun je hier vinden: www.amandihuis.nl

MAG 2019-2020

In 2011 is op verzoek van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Kaag en Braassem een onderzoek gehouden naar de behoefte aan een hospice in de gemeente Kaag en Braassem. Resultaat was dat er behoefte is aan zowel een kleinschalig hospice voor terminaal zieke mensen als een huis waar onze kwetsbare medemens tijdelijk opgevangen kan worden. Na een lange voorbereiding en fondsenwerving door vrijwilligers komt het hospice er en draagt het op alle hoofdthema’s (wonen, werken, leven) bij aan de MAG. Zo onderkent ook de gemeente op haar site: “het vestigen van een hospice past in de uitwerking van de Maatschappelijke Agenda”.

In 2019 wordt het hospice gebouwd en vrijwilligers opgeleid om aan het einde van het jaar de eerste gasten te kunnen verwelkomen. Onder de naam Amandi-Huis bieden we een uniek zorgconcept dat ruimte biedt aan 2 mensen in de terminale levensfase en 2 mensen die tijdelijk extra zorg behoeven en niet thuis kunnen wonen (eerstelijnszorg). Het huis beschikt over 4 gastenkamers met elke een eigen badkamer, een woon- en familiekamer en wordt gebouwd in Nieuwe Wetering, Noordveenweg 12. Doelgroep zijn alle inwoners van Kaag en Braassem, in het bijzonder kwetsbare mensen en ouderen en hun naasten.
Het Amandi-Huis draait van 7-23 uur volledig op vrijwilligers voor de zorg, het eten, huishouden, administratie en de tuin. De verpleegkundige zorg is in handen van Allerzorg en voor de medische zorg behouden de gasten hun eigen huisarts. Er is een betaalde coördinator.

Inzet en acties van het hospice op de diverse MAG thema's:

  • Zorgen dat mensen, jong en oud, in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen als het thuis niet meer mogelijk is. Het leveren van zorg op maat. We verwachten 50 gasten per jaar. In 2019 gaan we de inwoners nader informeren en gasten werven.
  • Bieden vele inwoners van Kaag en Braassem gelegenheid tot vrijwilligerswerk. De zorgvrijwilligers worden gescreend en opgeleid alvorens zij kunnen gaan werken in het Amandi-Huis. Er hebben zich nu al 80 zorgvrijwilligers aangemeld die in 2019 de introductiecursus gaan volgen en daarna jaarlijks bijgeschoold worden, bv over dementie. Er zal veel aandacht uitgaan naar de begeleiding van de vrijwilligers en vrijwilligersbeleid.
  • Ondersteuning voor de mantelzorger. Zorgvrijwilligers nemen die zorg over en stemmen ook met de naasten af.
  • Signaleren van zorgen bij ouderen op basis van de problematiek van de gasten en hun naasten.
  • Valpreventie kan deel uitmaken van de zorg voor mensen die er tijdelijk verblijven, bv. na een heup- of knieoperatie.
  • Het hospice biedt een schone en veilige woon-, werk- en leefomgeving voor gasten, hun naasten en de vrijwilligers.
  • Het huis maakt onderdeel uit van een palliatief netwerk; werkt samen met huisartsen, geestelijk verzorgers, Amandi Thuis, ziekenhuizen en met de thuiszorg als mensen weer naar huis terugkeren.
  • Wij plaatsen ons aanbod graag op Buurbook.