Hobbyclub Vakantie Kinderweek

Facebook: @VakantieKinderweekLeimuiden

MAG 2019-2020

  • Talentontwikkeling: we zorgen dat de kinderen hun creatieve talenten ontwikkelen door het maken van creatieve knutsels door het organiseren van een aantal knutselochtenden.
  • Ouder betrokkenheid: de ouders helpen de kinderen mee met het knutselen. De ouders zijn hierdoor betrokken bij de kinderen.
  • Positief coachen: wij ondersteunen de kinderen tot het maken van de mooiste creatieve creaties.
  • Frisdisco: we zullen in het voorjaar een frisdisco organiseren. Op deze manier komen de basisschoolkinderen in aanraking met een disco voor leeftijdsgenootjes, zonder de gevaren van alcoholische dranken.
  • Kwetsbare mensen: tijdens onze creatieve middagen, hopen wij ook veel kinderen te mogen begroeten van statushoudergezinnen.
  • Senioren/Ouderen: rond januari organiseren wij een jong en oud bingo. De bedoeling is dat de senioren gezamenlijk met de basischoolleerlingen komen bingoën (de kinderen mogen hun opa/oma/buurvrouw/buurman etc. meenemen). Hierdoor zal er meer wederzijds begrip komen.
  • Sinterklaas: in samenwerking met de sinterklaasvereniging van Leimuiden organiseren wij de sinterklaasintocht. De sinterklaasvereniging organiseert de intocht en wij de activiteit voor de kinderen in het Spant. Het thema wordt goed op elkaar afgestemd en laten we in elkaar overlopen zodat het één geheel is.
  • Pilot Buurbook: we zijn zeer benieuwd naar de werking hiervan. We willen hier graag aan deelnemen.