Historische vereniging O.C. van Hemessen

Website: www.hemessen.nl

De maatschappelijke betrokkenheid komt tot uiting door de inzet van de vereniging voor behoud van historische panden en dorpsgezichten, waardoor het dorp aantrekkelijk blijft voor de (toekomstige) bewoners. Werken en Leren: Meer leren van wat is geweest en door discussies nav artikelen in onze Jacobsladder. Wonen & Leefomgeving: Ondersteuning van en initiatief nemen tot het behoud van het Cultureel Erfgoed in Woubrugge en Hoogmade. Opgemerkt dient te worden: -Het organiseren van dorpswandelingen samen met de STIWO (bewegen); -Het uitgeven van een kwartaaltijdschrift (groei & ontwikkeling).