Gymnastiekvereniging ODI

Facebook: @odileimuiden.nl
Website: www.odileimuiden.nl

MAG 2019-2020

Wij hebben geen signalen ontvangen waar we ons extra op willen inzetten, dus zullen de huidige inzet voortzetten. Er sporten al kinderen met ons via het jeugdsportfonds bij ons en ook statushouders weten ons te vinden.

Inzet:

Wij willen ons inzetten op het tijdig signaleren van problemen bij kinderen in het opgroeien of bij de opvoeding. Ook willen we bijdragen aan het ontwikkelen van talenten. Wij kunnen jongeren daarom een stageplek (maatschappelijke stage) bij ons bieden. Tenslotte willen we een kans bieden aan kwetsbare kinderen om mee te gymen bij onze vereniging.

Acties:

De acties die we voornemens zijn te doen, is met name het deelnemen aan een cursus “In veilige handen” als deze weer gegeven wordt. Voor het overige zijn we altijd bereid om samen met andere verenigingen iets te ondernemen. Zo werken we al samen met Stichting vakantie kinderweek bij het aanbieden van sportactiviteiten tijdens de vakantie kinderweek.