Family Factory Kaag & Braassem

Facebook: @Family Factory Kaag en Braassem / Leimuiden
Website: www.familyfactoryleimuiden.nl

MAG 2019-2020

 

“Niets is zo bepalend voor de ontwikkeling van een kind, als het gezin waarin het opgroeit. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezin en de opvoeding van hun kinderen, maar zij hoeven dit niet alleen te doen! De Family Factory maakt het mogelijk dat ouders elkaar ontmoeten, inspireren en waar nodig een handje helpen. Family Factory wil een netwerk van en voor ouders zijn met als centrale thema “Opvoeden”. Zo bouwen we samen aan sterke gezinnen.”

Vanuit voornoemde visie zijn wij sinds 2015 in de gemeente Kaag & Braassem (met specifieke aandacht het dorp Leimuiden) actief. Wij organiseren diverse activiteiten, onder meer (doch niet uitputtend): maandelijkse koffieochtenden op scholen (voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4-12), maandelijks een Baby- & Peutercafé (voor ouders met kinderen in de leeftijd 0-4 jaar) en meerdere thema-avonden per jaar over diverse thema’s rondom opvoeden. Zie voor een uitgebreide weergave van onze activiteiten onze website. Op al onze bijeenkomsten proberen wij de onderwerpen zoals genoemd in de MAG (gezond bewegen en veilig opgroeien met de diverse bijbehorende sub thema’s) op terugkerende wijze aan bod te laten komen.

Daarnaast zetten wij ons in (in samenwerking met onder meer de kerken in Leimuiden/Rijnsaterwoude) om de in Leimuiden woonachtige gezinnen waarvan één of soms zelfs beide ouders een andere culturele achtergrond hebben (dit zijn onder andere de statushouders) actief te helpen integreren. Voor deze doelgroep organiseren wij speciale activiteiten en hopen ouders hierdoor te enthousiasmeren ook deel te nemen aan onze reguliere activiteiten.

Als Family Factory zoeken we nadrukkelijk ook de aansluiting met instellingen, organisaties, basisscholen en ondernemers in het dorp Leimuiden en breder binnen de gemeente Kaag en Braassem. Juist omdat de Family Factory (h)erkent dat de kracht van samenwerking en betrokkenheid juist in een kleine gemeente als Kaag en Braassem tot z’n recht kan komen. Zo participeren wij actief in de overleggen die plaatsvinden met de kinderopvangorganisaties, het CJG en De Driemaster (georganiseerd door Josje Cuperus/Driemaster). Maar houdt de Family Factory ook nauw contact met de dorpsraad, de basisscholen in Leimuiden en de kerken waar het gaat om onder meer het uitwisselen van ideeën, organiseren van gezamenlijke activiteiten en maken wij gebruik van hun locaties.