EHBO vereniging Hoogmade

Het organiseren van nieuwe cursussen zoals EHBO, kinder-EHBO, reanimatie, sportletsels en BHV. Het organiseren van de vervolgcursussen van de zojuist genoemde onderdelen.

Bij evenementen aanwezig zijn als EHBO, zoals bij de Zomerspelen, Flippofeest, Rabobankfietstocht, Stiwo, Seniorenuitje van het Wilhelminacomité, Pleinfestijn, Ronde van Jezuseik, Henk Angenent Classic, Poldertocht en Tik van de Molen.

Om EHBO cursussen laagdrempelig te willen aanbieden door de geslaagden de cursus gratis aan te bieden en zo mogelijk zonder financiering van de gemeente en dus te zoeken naar andere manier van financiering en sponsoring. Dat ontwikkelen vergt tijd. We ondersteunen onder andere het Wilhelmina comité door vrijwilligers mee te sturen bij de uitgaansdag dit zonder onkostenvergoeding, de kosten hiervoor, materialen e.d. worden gedragen door de vereniging.

We willen ook EHBO A lessen op de basisschool Ter Does gaan verzorgen, als hier vrijwilligers voor gevonden kunnen worden. We willen mee draaien in het gemeentelijke rampenplan zoals we dat ook bij de gemeenten Jacobswoude gedaan hebben.
We onderzoeken de mogelijkheid om een cursus EBHO bij kinderen te organiseren voor oppas ouders, opa's en oma's. Ook onderzoeken de mogelijkheid om een cursus Sportletsels te organiseren voor sportverenigingen, zoals MMO, DIO, de tennisvereniging enz. Voor ouderen kijken wij of het mogelijk is om iets aan ongeval preventie in en om het huis te doen.