Drumfanfare Mavileo

Facebook: @Drumfanfaremavileo
Instagram: @mavileo_leimuiden
Website: www.mavileo.nl

MAG 2019-2020

De intentie van Drumfanfare Mavileo:

Gezond en veilig opgroeien jeugd

Talentontwikkeling: muzieklessen / twirl-lessen
In veilige handen: voorwaarden bewaken binnen eigen vereniging
Ouder betrokkenheid

 • Ouderavonden voor majorettegroepering
 • Regelmatig contact met ouders bij muziekleerlingen

Samenwerkingspartners:

 • Basisscholen
 • Kinderopvangorganisaties
 • Sportcoaches van de Tweesprong
 • Go voor jeugd

Kwetsbare mensen (Statushouders)

Hoe kunnen we met de doelgroep in contact komen?

Inzet op sport: ledenwerving voor muziek / majorette
Mensen een plek geven binnen de vereniging:

 • kennismaking met muziek en majorette
 • uitnodigen voor concert op 07-04-2019

Samenwerkingspartners:

 • Family factory
 • Driemaster, Jitta Slotboom, coördinator vluchtelingenbegeleiding

Senioren/Ouderen 

 • Onderzoeken of een koffieconcertje met een beperkt aantal muzikanten mogelijk is
 • Voorkomen dat ouderen uitvallen binnen de club: daar waar noodzakelijk flexibiliteit betonen t.b.v. onze oudere muzikanten

Samenwerkingspartners:

 • STIWO Leimuiden – Rijnsaterwoude
 • Activite

Pilot Buurbook

Activiteiten/aanbod plaatsen op buurbook  - melden van onze activiteiten