Dorpsraad Leimuiden

-Als dorpsraad van de verbinding zijn tussen de dorpsgemeenschap en het gemeentebestuur;

-Een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving door een knelpuntennota op te stellen en beter te communiceren tussen overheid en burger;

-Samenwerking te creëren tussen de bewoners, verschillende verenigingen en stichtingen onderling.