Biljartvereniging de Sport

MAG 2019-2020

  • Senioren/ouderen
  • Kwetsbare mensen

Signalen:
De signalering komt van heer Warmerdam die via Welzijn op Recept aan de slag s als wedstrijdsecretaris bij de club en ook voor andere mensen zoals hij het idee heeft gelanceerd om activiteiten voor hen te gaan ontplooien (toevoeging AV).

Inzet:
Wij bieden mensen graag weer een kans om wat perspectief te geven aan het leven indien zij zich eenzaam voelen, moeite hebben om mee te komen in de maatschappij of op andere manieren weer wat levensvreugd nodig hebben. Wij hebben geen intenties om actief mensen te gaan werven, dat laten wij over aan de specialistische zorgmedewerkers. Wel zullen wij bij gelegenheid mensen persoonlijk infomeren over onze activiteiten.

De biljartvereniging heeft de mogelijkheden en de ervaren mensen om nieuwe mensen op te vangen en te begeleiden (met bijv. instructie). Mensen hoeven niet te kunnen biljarten; sociale contacten zijn belangrijker. Bij voldoende belangstelling kunnen wij bijvoorbeeld een biljartclinic organiseren met een hapje en een drankje en met misschien een vervolg.